احکام شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه مجموعه قوانين و مقرّرات
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
، احكام شرعى می‌گویند.


تعریف احکام شرعیاحكام شرعى مجموعه قوانين و مقرّراتى است كه
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
و قانونگذار مقدّس اسلام، براى اصلاح امور معاش و
معاد\'\'\'معاد\'\'\' واژهٔ عربی برگرفته از «عود» است و به‌معنای «بازگشتن»، «رستاخیز» یا «دوباره‌برخاستن» (پس از مرگ) است
مردم و جامعه تشريع كرده است.

تقسیمات احکام شرعیاحكام شرعى به اعتبارهاى گوناگون داراى تقسيم‏هاى مختلفى است كه مهمترين آن‏ها تقسيم
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
به تكليفى و وضعى است.

← حكم تكليفى


همان بايدها و نبايدها است كه به طور مستقيم به فعل مكلّف مرتبط است و موضوع آن انجام يا ترك فعلى به وسيله مكلّف است.
حكم تكليفى به پنج نوع-
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
،
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
، ،
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
و
اباحهاباحه به معنی مباح کردن است
- تقسيم مى‏شود.

← حكم وضعى


حكمى است كه صفت شيئ و يا فعل و تركى را تبيين مى‏كند و همواره به طور مستقيم به فعل مكلّف مرتبط نيست و بيشتر، موضوع احكام تكليفى قرار مى‏گيرد.
موضوع حكم وضعى ممكن است اشياء و اعيان خارجى باشد، مانند و و يا افعال مكلّفين، همچون صحّت
بیعبِیْع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌شود
و جزئيّت و ركنيّت
رکوعدر حال ویرایش رکوع خم شدن را می‌گویند و در شرع به خم شدن خاص در نماز اطلاق می‌شود
در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
.
بجزاحكام پنجگانه تكليفى، تمامى احكام شرعى ديگر مانند نجاست، طهارت، صحّت،
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
، ملكيّت، شرطيّت و مانعيّت، احكام وضعى‏اند.

پانویسفرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۴۲.    جعبه ابزار