امام باقر علیه‌السلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام باقر(علیه السلام) پنجمین
امامامام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب‌های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است
است.


مشخصات امام باقرامام محمد باقر(علیه السلام) پنجمین امام
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
، در
سالسال به سال قمری و شمسی تقسیم می‌شود وسال شرعی که احکام مرتبط با زمان بر اساس آن تنظیم شده، سال قمری است که دوازده ماه می‌باشد
۵۸ قمری به
دنیادنیا: جهان محسوس و مادّی، مقابل آخرت است
آمد و تا سال ۹۴ قمری در کنار
پدرشپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
در
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
زندگی می کرد.
پس از رحلت پدر، رهبری شیعه را در دست گرفت.

فعالیت اصلی امام باقرآن امام مشغول حفظ از
تحریفتحریف، از مباحث مهم کلامی در باره تغییر یا عدم تغییر کتب آسمانی است
شد و کوشید تا با
تربیتتربیت یعنی پرورش در جهت رشد و کمال
شاگردان فراوان، معارف اصیل
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
را از تحریف امویان حفظ کند.

لقب امام باقرامام باقر را به دلیل
علمعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
و فراوانش، باقرالعلوم؛ یعنی شکافنده
علوممنظور از علوم در این نوشته، دانش‌های بشری است که همواره مورد توجه اکید دین اسلام نیز بوده است
لقبلقب به اسمِ قرار داده شده به عنوان موضوع حکم شرعی اطلاق می‌شود
دادند.

سلام پیامبر به امام باقرجابر انصاری، از آخرین
صحابهبحث پیرامون صحابه از این جهت ضروری می‌نماید که دین از طریق این افراد به نسل بعدی انتقال یافته است
برجای مانده، (صلی الله علیه وآله) را به او رساند و
امامامام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب‌های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است
را بوسید.

تبیین سیره نبوی به وسیله امام باقرامام در اوج نزاع‌هایی که میان
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
بر سر مسائل
اعتقادیاعتقاد به معنی باور قلبی داشتن است
و درگرفته بود، خطوط روشنی را در
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
و
تفسیردانش‌ شرح‌ و تبیین‌ آیات‌ قرآن‌ که‌ از عهد نزول‌ وحی با شخص‌ پیامبر صلی الله علیه وآله آغاز شده‌ و پس‌ از رحلت‌ آن‌ حضرت‌، بتدریج‌ بسط‌ و تنوع‌ یافته‌ و گرایشها و روشهای مختلف‌ در این‌ حوزه‌ پدید آمده‌ است‌
و
سیره نبویشیوه و روش عملی رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را سیره نبوى گویند
تبیین کرد که تکیه‌گاه شیعیان در اصیل
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
است.

شهادت و محل دفن امام باقرامام باقر(علیه السلام) در سال ۱۱۴ یا ۱۱۷ قمری به
تحریکبه جنباندن تحریک گفته می‌شود
هشام بن عبدالملکهشام‌ بن عبدالمک، ‌بن مروان حکم، دهمین خلیفۀ اموی و هفتمین خلیفۀ مروانی (خلافت: ۱۰۵-۱۲۵) است
به رسید و در کنار پدرش (علیه السلام) در
بقیعبَقیع‌، کهن‌ترین‌ و مشهورترین‌ گورستان‌ دوره اسلامی‌ در شهر مدینه‌ که‌ به‌ «بقیع‌ الغَرقَد»، یا به‌ ویژه‌ در زمان‌ متأخر به‌ «جنة البقیع‌» نیز شهرت‌ داشته‌ است‌
مدفون شد.

منبعآثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۳۳۷-۳۳۸، رسول جعفریان.    جعبه ابزار