امام باقر علیه‌السلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام باقر(علیه السلام) پنجمین امام شیعیان است.


مشخصات امام باقر

[ویرایش]

امام محمد باقر(علیه السلام) پنجمین امام شیعه، در سال ۵۸ قمری به دنیا آمد و تا سال ۹۴ قمری در کنار پدرش در مدینه زندگی می کرد.
پس از رحلت پدر، رهبری شیعه را در دست گرفت.

فعالیت اصلی امام باقر

[ویرایش]

آن امام مشغول حفظ عقاید دینی از تحریف شد و کوشید تا با تربیت شاگردان فراوان، معارف اصیل اسلام را از تحریف امویان حفظ کند.

لقب امام باقر

[ویرایش]

امام باقر را به دلیل علم و دانش فراوانش، باقرالعلوم؛ یعنی شکافنده علوم لقب دادند.

سلام پیامبر به امام باقر

[ویرایش]

جابر انصاری، از آخرین صحابه برجای مانده، سلام رسول خدا(صلی الله علیه وآله) را به او رساند و امام را بوسید.

تبیین سیره نبوی به وسیله امام باقر

[ویرایش]

امام در اوج نزاع‌هایی که میان عالمان مدینه بر سر مسائل اعتقادی و احکام فقهی درگرفته بود، خطوط روشنی را در فقه و تفسیر و سیره نبوی تبیین کرد که تکیه‌گاه شیعیان در مذهب اصیل شیعه است.

شهادت و محل دفن امام باقر

[ویرایش]

امام باقر(علیه السلام) در سال ۱۱۴ یا ۱۱۷ قمری به تحریک هشام بن عبدالملک به شهادت رسید و در کنار پدرش حضرت سجاد(علیه السلام) در بقیع مدفون شد.

منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۳۳۷-۳۳۸، رسول جعفریان.    جعبه ابزار