امساک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامساک به معنی بازداشتن می باشد. از آن در باب‏های صوم، حج، رهن، طلاق، لعان و قصاص سخن رفته است.


مراد از امساک

[ویرایش]

مراد از آن به لحاظ اضافه شدنش به چیزی، متفاوت است. برای مثال، امساک از مفطرات به معنای خودداری از استعمال آن‏ها و امساک صید یا انسان به معنای گرفتن و نگهداشتن آن می‏باشد.

امساک در صوم

[ویرایش]


← مواردی که صائم باید امساک کند


بر روزه دار واجب است در طول مدت روز از آنچه روزه را باطل می‏کند- مانند خوردن، آشامیدن، آمیزش و دیگر مفطرات- امساک نماید.

←← امساک پس از باطل کردن روزه


مسافری که در ماه رمضان، بعد از ظهر یا پس از باطل کردن روزه در سفر، به وطن یا جایی که قصد ماندن ده روز را دارد، می‏رسد، مستحب است باقی مانده روز را از انجام مفطرات، امساک کند.
[۳] العروة الوثقی ۲، ص۲۴۴.


امساک در حج

[ویرایش]


← حرمت امساک از بوی بد در حج


به قول مشهور، امساک بینی از بوی بد، بر مُحرِم حرام است.

← ضمان بچه شکار محبوس در حَرَم


مُحرِم اگر شکاری را امساک و حبس نماید و بدین سبب بچه آن بمیرد، ضامن است.

← ضمان بچه شکار محبوس در خارج حَرَم


همچنین غیر مُحرِم (مُحِل) اگر صیدی را در خارج از حَرَم امساک کند، ولی بچه آن در حرم بمیرد ، ضامن است.

امساک در رهن

[ویرایش]


← حرمت امساک رهن توسط مرتهن


امساک رهن توسط رهن گیرنده (مرتهن) پس از ادای بدهی از سوی رهن‏گذار (راهنجایز نیست.

امساک در طلاق

[ویرایش]


← لفظ دال بر امساک در طلاق رجعی


در طلاق رجعی، مرد می‏تواند در ایام عده به همسرش رجوع کند و به تصریح برخی، از الفاظی که دلالت بر رجوع می‏کند، لفظ «أَمْسَکْتُکِ» است.

امساک در لعان

[ویرایش]


← امساک از نفی فرزند


چنانچه مرد تا قبل از وضع حمل زن، از نفی فرزند از خود (نفی ولد) امساک کند، در جواز نفی پس از وضع حمل برای وی، اختلاف است.

امساک در قصاص

[ویرایش]


← حکم امساک فردی که کشته می شود


اگر کسی انسانی را بگیرد و نگه دارد و دیگری او را بکشد، کیفر نگهدارنده، حبس ابد است، نه قصاص.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۱۷.    
۲. جواهر الکلام ج۱۶، ص۳۸۴.    
۳. العروة الوثقی ۲، ص۲۴۴.
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۳۱.    
۵. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۸۸.    
۶. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۳۰.    
۷. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۷۹.    
۸. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹.    
۹. جواهر الکلام ج۴۲، ص۴۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۹۳-۶۹۴.    جعبه ابزار