تصدیق قیامت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمومنانی که به روز قیامت ایمان آورده و اعمال صالح انجام می دهند، پاداش نهایی آنها بهشت خواهد بود.


ايمان به قیامتخداوند، برای تصدیق کنندگان به قیامت بهشت را ضمانت کرده.
والذین یصدقون بیوم الدین «و آنها كه به روز جزا ايمان دارند.» اولـئک فی جنت مکرمون. «آنان در باغهاى بهشتى (پذيرايى و) گرامى داشته مى‌ شوند.»

← تصديق عملی


" وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ" آنچه از سياق شمردن اعمال صالحه بر مى ‌آيد اين است كه مراد از" تصديق يوم الدين" اين است كه مصلين علاوه بر تصديق قلبى روز جزا عملا هم آن را تصديق مى‌ كنند، به اين معنا كه سيره زندگيشان سيره كسى است كه معتقد است هر عملى كه انجام دهد به زودى در مورد آن بازخواست، و بر طبق آن جزا داده مى ‌شود، حال چه اينكه عملى خير باشد و چه شر، اگر خير باشد جزاى خيرش مى‌ دهند، و اگر شر باشد جزاى شرش مى‌ دهند.
و تعبير به جمله" يصدقون" دلالت دارد بر اينكه تصديقشان استمرار هم دارد، پس دائما مراقبند در هر عملى كه مى‌ خواهند انجام دهند خدا را فراموش نكنند، اگر او آن عمل را خواسته انجامش دهند، و اگر نخواسته تركش كنند.
[۳] ترجمه الميزان، علامه طباطبایی، ج‌۲۰، ص۲۲.


← ايمان به روز جزا


آنها از يك سو ايمان به روز جزا دارند، و با توجه به تعبير" يصدقون" كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد، آنها پيوسته توجه دارند كه حساب و كتاب و جزائى در كار است.
[۴] تفسير نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج‌۲۵، ص۳۳.


← نعمتهاى مادى و معنوى


مسير نهايى صاحبان اين اوصاف (مومنان) را بيان مى‌ كند، همانگونه كه در آيات گذشته مسير نهايى مجرمان را شرح داد، در اينجا در يك جمله كوتاه و پر معنى مى‌ فرمايد:" كسانى كه داراى اين صفاتند در باغهاى بهشت جاى دارند و از هر نظر گرامى داشته مى ‌شوند" (أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ).
چرا گرامى نباشند؟ در حالى كه ميهمان هاى خدا هستند، و خداوند قادر و رحمان تمام وسائل پذيرايى را براى آنها فراهم ساخته است، و در حقيقت اين دو تعبير (" جنات" و" مكرمون") اشاره به نعمتهاى مادى و معنوى است كه شامل حال اين گروه است.
[۵] تفسير نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج‌۲۵، ص۴۰.


پانویس


 
۱. معارج/سوره۷۰، آیه۲۶.    
۲. معارج/سوره۷۰، آیه۳۵.    
۳. ترجمه الميزان، علامه طباطبایی، ج‌۲۰، ص۲۲.
۴. تفسير نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج‌۲۵، ص۳۳.
۵. تفسير نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج‌۲۵، ص۴۰.


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصدیق قیامت».    جعبه ابزار