جرم (ماده دارای جسمیت ملموس)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجرم به کسر جیم به معنای مواد دارای جسمیت می‌باشد که از احکام آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.


معناي جِرم

[ویرایش]

مادّه داراى جسمیت محسوس و ملموس را می‌گویند.

ازاله جرم در تطهير نجاست

[ویرایش]

در تطهیر نجاست، ازاله جرم آن لازم است و بدون ازاله جرم، شى‌ء نجس شده پاک نمى‌گردد.
[۱] رسائل الشهید الثانى، ج۱، ص۵۷۲ .

چنان که پاک کنندگى‌ خورشید منوط به برطرف شدن جرم نجاست از شى‌ء متنجس است. بنابراین، نجاساتى همچون خون که جرم آنها با تابش آفتاب زوال نمى‌یابد به وسیله خورشید پاک نمى‌شوند.

مانع بودن مواد جرم‌دار

[ویرایش]

چربی، چرک و مواد آرایشى‌اى که جرم دارند حائل و مانع به شمار مى‌روند و بر طرف کردن آنها براى وضو، غسل و تطهیر نجاست، واجب است.
[۵] جامع الشتات، ج۱، ص۱۴ .
[۶] مجمع الرسائل (عبادات)، ص۱۱۱ .
[۷] مجمع المسائل، ج۱، ص۶۵ .
[۸] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۲۲ .


كراهت تخلي روبروي ماه و خورشيد

[ویرایش]

تخلی رو به جرم (قرص) ماه و خورشید مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسائل الشهید الثانى، ج۱، ص۵۷۲ .
۲. کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، چاپ قدیم، ج۲، ص۳۹۴.    
۳. جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۰.    
۴. العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷۴.    
۵. جامع الشتات، ج۱، ص۱۴ .
۶. مجمع الرسائل (عبادات)، ص۱۱۱ .
۷. مجمع المسائل، ج۱، ص۶۵ .
۸. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۲۲ .
۹. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۷۳-۷۴.    
۱۰. الروضة البهیة، ج۱، ص۳۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد۳، صفحه۷۳-۷۴.    جعبه ابزار