جهنم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهنم جایگاه
کافرانکافر یا همان فاعل کفر به معنی فردی است که ایمان ندارد
و
منافقانبحث نفاق یکی از مباحثی است که در قرآن بسیار به آن پرداخته شده است تا جایی که سوره‌ای به نام «سوره منافقون» بر پیامبر ص نازل شده است
در
آخرتآخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می‌آیند و برای همیشه در آن‌جا می‌زیند
است و از آن به مناسبت در باب هایی نظیر و ، سخن گفته‌اند.


عبادت به انگیزه ترس از جهنمآیا
عبادتواژه «عبادت» در اصل به نظر بسيارى از واژه شناسان به معنى «خضوع»
کردن به انگیزه‌ی
ترسبیم از وقوع امری ناخوشایند را ترس می گویند و از آن به مناسبت در بابهایی همچون طهارت، صلات، صوم، حج، حدود و دیات یاد شده است
از جهنم و
دفعدفع به معنی منع از وجود شیء دارای مقتضی است
عقاب آخرتی، بدون قصد
امتثالامتثال به انجام عمل مطابق با دستور مولا گفته می شود
امر خداوند، موجب
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
عمل می‌شود؟ مسئله اختلافی است.

تلقین به میتاز اموری که است به
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
،
تلقینالقای کلام به دیگری را تَلقین گویند و از این عنوان در بابهای طهارت، تجارت، لعان، اقرار و قضاء سخن رفته است
گردد،
اقراراعتراف به حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی برای خود از ذمّه دیگری را اقرار می‌گویند
به جهنم است.

پناه بردن به خدا از جهنمپناه بردن به خداوند از جهنم در تعقیب نماز
،هنگام
تلاوتتلاوت، یک اصطلاح قرآنی است که به خواندن قرآن و اندیشیدن در معانی آن تِلاوت گفته می‌شود
آیه‌اینماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
که در آن، ذکر جهنم و
عذابدر قرآن کریم، بارها از عذاب گناهکاران سخن به میان آمده است
شده و نیز هنگام دخول در حمام
و غیر آن، مستحب مؤکد است.

گریه در نماز از ترس جهنمگریه کردن در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
به جهت ترس از جهنم، نماز را
باطلباطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان بسیار به کار رفته است
نمی‌کند؛ بلکه
افضلاز عنوان افضل، در بسیارى از باب‌ هاى فقهى- اعم از عبادات، معاملات و احکام- یاد شده است
اعمال است.

ارتباط جهنم با گناه کبیرهبه نظر مشهور فقها،
گناه کبیرهعالمان دینی گناهان را به دو قسم کبیره (بزرگ) و صغیره (کوچک) تقسیم کرده‌اند و برای هر کدام احکام خاصی قرار داده‌اند
گناهی است که خداوند در
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
کریمکریم (الکریم)، یکی از اسمای حسنای خداوند است
مرتکب آن را به
آتشآتش‏ ماده ای است که می سوزاند و گرما و نور تولید می کند و از آن در باب‏هاى طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه و حدود سخن رفته است
جهنم،
تهدیدتهدید به معنی ترسانیدن کسی به وعده انجام دادن کاری علیه او یا متعلّقاتش است
کرده است.پانویس


 
۱. جواهرالکلام،ج۲، ص۸۷.    
۲. تحریرالوسیلة،ج۱، ص۹۲.    
۳. الدروس الشرعیه،ج۱، ص۱۸۵-۱۸۴.    
۴. جواهر الکلام،ج۹، ص۳۹۲.    
۵. جواهر الکلام،ج۹، ص۴۱۹.    
۶. الدروس الشرعیة،ج۱، ص۱۲۹-۱۲۸.    
۷. جواهر الکلام ج۱۱،ص۶۹تا۷۰.    
۸. جواهر الکلام،ج۱۳،ص۳۰۹    


منبعفرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۱۵۷.    

جعبه ابزار