حجاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجاز ناحیه‏ای در بخش مرکزی
جزیرة العربپهناورترين شبه جزیره جهان جزيرة العرب نام دارد
است. از
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
آن در باب
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
سخن گفته‏اند.


موقعیت حجازبخشی از سواحل شرقی دریای سرخ را که میان دو ناحیه «نجد» و «
تهامهتِهامَه، دشت ی ساحلی در امتداد دریای سرخ در مغرب شبه جزیره عربستان می‌باشد
» قرار دارد، حجاز گویند. مهم‏ترین شهرهای آن
مکهمَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود
،
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
،
طائفطائف، از شهرهای حجاز در شرق مکّه می‌باشد
و
جدهجُدّه، یا جِدَّه، مهم‌ترین شهر و بندر عربستان سعودی در کنار دریای سرخ می‌باشد
است.

احکام حجازبنابر قول مشهور- بلکه ادعای
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
شده که- سکونت در سرزمین حجاز ممنوع است.
از برخی نقل شده که مراد از حجاز، خصوص
مکهمَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود
و
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
است.
در
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
ورود کفار به حجاز به صورت عبوری یا برای فروختن
آذوقهبه غلات، حبوبات و دیگر موادّ غذایی گردآوری شده در منزل جهت مصرف سالانه آذوقه اطلاق می‎شود و از آن به مناسبت در بابهای خمس، تجارت و حدود سخن رفته است
اختلاف است.
برخی، داخل شدن کفّار به
حرمحَرَم، محدوده‌ای پیرامون اماکن مقدّس اسلامی، به ویژه کعبه می‌باشد
مکه را مطلقا ندانسته‏اند؛ لیکن ورود آنان به غیر حرم از این سرزمین را با اذن امام دانسته و گفته‏اند: اگر کافری بدون اذن امام وارد حجاز شود،
تعزیردر اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت، شرابخواری و
می‏گردد.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۰.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۰.    
۴. المبسوط ج۲، ص۴۷-۴۸.    
۵. تحریر الاحکام ج۲، ص۲۱۲-۲۱۳.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.    جعبه ابزار