حرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

حرام در اصطلاح فقه

[ویرایش]

حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود.
[۱] مولوی محمد أعلی بن علی التهانوی الحنفی، کشاف اصطلاحات الفنون، تهران، مکتبه خیام، ۱۹۶۷م، ج۱، ص۳۶۸؛ جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)، چاپ اول ، ۱۳۶۲، تهران، ص۸۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مولوی محمد أعلی بن علی التهانوی الحنفی، کشاف اصطلاحات الفنون، تهران، مکتبه خیام، ۱۹۶۷م، ج۱، ص۳۶۸؛ جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)، چاپ اول ، ۱۳۶۲، تهران، ص۸۵.
جعبه ابزار