خاک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاک، به مواد ناپیوسته پوشاننده قسمتهاى زیادى از
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
گفته می شود که از
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
آن در بابهاى ، ، و
اطعمه و اشربهاطعمه و اشربه یکی از اقسام احکام، در اسلام است
سخن گفته‏اند.


خاک و طهارت
← خاک و تطهیر ولوغ سگ


بنابر قول مشهور، براى ظرفى که با ولوغ
سگسگ یکی از حیوانات معروف است که دارای انواع مختلف می‌باشد
شده، نخست باید آن را خاک مال کنند، سپس
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
بکشند. برخى،
خوکخوک یا همان خنزیر حیوان معروفی است که از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، تجارت، رهن، وقف، وصیت، نکاح و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند
را نیز در
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
یاد شده به سگ ملحق کرده‏اند .
[۲] أصباح الشیعة، ص ۲۶.


← خاک و تطهیر کف پا و کفش


خاک به عنوان بارزترین مصداق زمین از مطهِرات است که ته کفش و کف پاى با راه رفتن و مسح کردن بر روى آن- پس از زوال عین نجاست- پاک مى‏گردد.

← خاک و تیمم


از چیزهایى که
تیممتيمم از مطهرات است ==مواردي كه بايد تيمم كرد== دستور داده شده كه هنگام عدم امكان غسل يا وضو با آب، با خاك تیمم كرده بر صورت و دستهايش بكشد، با اين كار يعنى ماليدن خاك به صورت و دستها كه از اعضاى رئيسه و اصلى بدن هستند در واقع انسان خود را در مقابل خدا به نوعى حقارت و ذلّت مى‏كشاند در اين هنگام بايد توجه داشته باشى كه روح و قلبت را اگر نتوانستى با اخلاق حمیده و اوصاف جميله از رذائل اخلاقى پاك كنى بايد او را خرد و حقير و با تازيانه ذلت و خوارى سيرابش كنى، باشد كه مولاى رحيم و آقاى كريمت به آن قلب شكسته نظرى كند و با پرتوى از نور درخشانش به او حيات بخشد، زيرا همچنانكه در حديث آمده خدا را بايد در قلوب شكسته يافت در حدیث قدسی است كه چون حضرت موسی عليه السّلام از خدا پرسيد در كجا بيشتر مى‏توان تو را يافت؟ فرمود:انّى عند القلوب المنكسرة و القبور المندرسةيعنى من در دلهاى شكسته و نزد قبرهاى كهنه‏ام، منظور اين است كه دعا با دل شكسته و در قبرستان بيشتر اجابت مى‏شود
بر آنها صحیح است خاک پاک است.

← خاک و میت


است پس از گذاشتن
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
در
قبر در مورد قبر مطالب متنوعی در آموزه های دینی مطرح شده است که به اهم آن ها در این مقاله اشاره می شود
و باز کردن گره‏هاى
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
، گونه
راستواژه راست‏ در معانی مختلفی بکار رفته از جمله دروغ و
او را روى خاک بگذارند و بالشى از خاک زیر سرش بسازند.
[۵] توضیح المسائل مراجع ۱، ص ۳۴۴ م ۶۲۸.
چنان که است حاضران- جز خویشاوندان
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
- با پشت
دستدست یکی از اعضای بدن است و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و
سه بار بر قبر خاک بریزند. این کار براى نزدیکان
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
دارد.

خاک و صلات
← خاک و مسجد


بنابر قول برخى، بیرون آوردن خاک
مسجدیکی ار مکان‌های مقدس اسلامی، مسجد است
- جز خاک حاصل از و
جارو کردنجارو کردن تمیز کردن سطح جایى به وسیله جارو می باشد که این عنوان در باب صلات آمده است
-
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است. برخى، آن را
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
دانسته‏اند.

← خاک و سجده


از چیزهایى که بر آنها ، بلکه
افضلاز عنوان افضل، در بسیارى از باب‌ هاى فقهى- اعم از عبادات، معاملات و احکام- یاد شده است
از همه است، خاک پاک، بویژه
تربتبه خاک قبرتربت می گویند
علیه السّلام است .
[۱۰] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۵۸۷ م ۱۰۸۳.


خاک و اطعمه و اشربه
← خوردن گل


خوردن گل (خاک آمیخته با
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
)
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است، لیکن در اینکه
خوردنيکي از موضوعاتي که در فقه از احکام آن صحبت شده ،‌خوردن مي باشد
خاک نیز حرام است یا نه، اختلاف است.

← خوردن تربت امام حسین علیه السلام


خوردن مقدارى از
تربتبه خاک قبرتربت می گویند
امام حسین علیه السّلام به قصد شفا اشکال ندارد.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص ۳۶۱.    
۲. أصباح الشیعة، ص ۲۶.
۳. جواهرالکلام ج۶، ص ۳۰۳.    
۴. جواهرالکلام ج۵، ص ۱۱۸.    
۵. توضیح المسائل مراجع ۱، ص ۳۴۴ م ۶۲۸.
۶. جواهر الکلام ج۴، ص ۳۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص ۳۳۴.    
۸. جواهر الکلام ج۱۴، ص ۱۰۵- ۱۰۷.    
۹. العروة الوثقی‌ ج۲، ص ۳۹۷.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۵۸۷ م ۱۰۸۳.
۱۱. جواهرالکلام ج۳۶، ص ۳۵۶- ۳۵۸.    
۱۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص ۱۶۴.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳،ص۴۱۵.    جعبه ابزار