خشن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشن‌ به هر چیز زبر و درشت می گویند .


تعریف خشنخشن، زبر، درشت و مقابل نرم است .

کاربرد کلمه خشن در فقهعنوان ياد شده در بابهاى ،
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
،
اطعمه و اشربهاطعمه و اشربه یکی از اقسام احکام، در اسلام است
،
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
به كار رفته است.

← موی زبر علامت بلوغ


از نشانه‌هاى ، روييدن موهاى زبر بر
زهارزهار جاهایی از بدن که مو در آن می روید
(شرمگاه) است .

← لباس خشن پوشاندن کیفر زن مرتد


از کیفر هاى
زنزن مقابل مرد است
مرتد پس از خوددارى وى از
توبهپشیمانی و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن را توبه گویند و از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و حدود سخن رفته است
، پوشاندن لباس خشن بر تن او است.
[۳] الروضة البهية ج ۹، ص ۳۴۴.


و
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
تخمبه تخم هر جانور ماده و یا بذر و همچنین به بیضه تخم گفته می‌شود و از آن در بابهایی نظیر طهارت، حج، تجارت، رهن، اطعمه و اشربه سخن گفته شده است
ماهی تابع و
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
خود ماهی است. اگر
تخمبه تخم هر جانور ماده و یا بذر و همچنین به بیضه تخم گفته می‌شود و از آن در بابهایی نظیر طهارت، حج، تجارت، رهن، اطعمه و اشربه سخن گفته شده است
ماهى‌اى بين
حلالحلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است
و
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
بودن مشتبه شود، بنابر مشهور بدين گونه آزمايش مى‌گردد: اگر زبر و سفت باشد
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
به و اگر نرم و سست باشد
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
به
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
آن مى‌شود.
از مراتب
امر به معروفآیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی واجتماعی خود، از پیروانش می‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می‌بینند بی‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند
و نهی از منکر‌ در فرض عدم تأثير
زبانزبان، عضوی از اعضای بدن انسان است که قدرت حرف زدن را به او می دهد
خوش و سخن ملايم، غلظت كلام و درشتى سخن است.
[۶] مجمع المسائل ج ۱، ص ۵۲۳.

از نشانه‌هاى
نشوزاسلام برای استحکام بنیان ملکوتی خانواده، قوانینی مقرر کرده و زن و شوهر را به رعایت آن سفارش نموده است
زنزن مقابل مرد است
، درشت سخن گفتن با شوهر است، در حالى كه پيش از آن با نرمى و ملايمت سخن مى‌گفت
اگر
صداصدا در سه معنا به کار می‌رود: ۱
ى شخصى بر اثر
جنایتجِنایت، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق‌ ، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ ، دارد
ى خشن شود، بر جانی
ارشارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند
ثابت مى‌گردد.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج ۱۶، ص ۳۴۸    
۲. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۱۲۱    
۳. الروضة البهية ج ۹، ص ۳۴۴.
۴. مسالک الافهام ج ۱۲، ص ۲۱    
۵. جواهر الکلام ج ۳۶، ص ۲۶۲- ۲۶۴.    
۶. مجمع المسائل ج ۱، ص ۵۲۳.
۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص ۳۰۵.    
۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص ۵۹۳.    منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۴۶۱    جعبه ابزار