داعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افداعى به معنی انگيزه و قصد است. از این عنوان در بخش عبادات در مسئله
نیت«نیت» عنصری است که در زمینه و مسائل متعدد مباحث علمی و اسلامی مطرح می‌شود
سخن به میان آمده است.


تعریفداعى عبارت است از حالت و كشش درونى كه
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
را بر انجام دادن عملى بر مى‏انگيزد.

احکامدر بخش در مسئله
نیت«نیت» عنصری است که در زمینه و مسائل متعدد مباحث علمی و اسلامی مطرح می‌شود
، اين
بحثگفتگو و آوردن دلیل برای اثبات موضوع مورد نظر را بحث می‌گویند
را مطرح كرده‏اند كه نیتِ (قصد قربت) معتبر در آيا داعى است يا گذراندنِ به جا آوردنِ عمل براى
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
در
ذهندر لغت به معنى فهم و عقل است
؟ بنابر قول نخست، در تحقق‌ نیت، صرفآ وجود انجام دادن
عبادتواژه «عبادت» در اصل به نظر بسيارى از واژه شناسان به معنى «خضوع»
در
نفس"ن ف س" در اصل لغت برخروج نسیم دلالت می‌کند و تنفس نیز به همین معنا می‌باشد
انسان براى خدا كافى است؛ بر خلاف قول دوم كه نیت با گذراندن آن انگيزه در ذهن تحقق مى‏يابد
[۳] توضيح المسائل مراجع ج ۱ص ۵۳۱- ۵۳۲ م ۹۴۳


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج ۹ص ۱۵۷    
۲. کتاب الطهارة (شیخ انصاری)ج ۲ص ۱۷    
۳. توضيح المسائل مراجع ج ۱ص ۵۳۱- ۵۳۲ م ۹۴۳


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج‌۳، ص ۵۷۴    جعبه ابزار