دنیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدنیا: جهان محسوس و مادّی، مقابل
آخرتآخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می‌آیند و برای همیشه در آن‌جا می‌زیند
است .


کاربرد فقهیاز عنوان دنیا در باب هاى مختلف نظیر
اجتهادواژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است
و
تقلیدتقلید مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و یا قلاده به گردن کسى است و «تقلید بَدَنه» به معناى آن است که قلاده و یا نشانه اى به گردن شتر قربانى بیندازند، به نشانه آن که قربانی حج است
، و سخن گفته‌اند.

احکام دنیا
← دنیا و شروط مرجع تقلید


در امورى، از جمله اقبال نداشتن به دنیا و حریص نبودن بر آن،
شرطشرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند
است.
[۱] العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷.
برخى این شرط را نپذیرفته و گفته‌اند: روى آوردن به دنیا اگر در حدّى باشد كه عدالت را از بین ببرد، عدم آن، در ، شرط است. بنابر این، در چیزى افزون بر
عدالتعدالت، یعنی نهادن هر چیزی به جای خود و لفظی است که با معنایی وسیع در کلیه شؤون آدمی حضور مؤثر دارد
،شرط نیست.
[۲] التنقیح (الإجتهاد و التقلید، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷.

← دنیا و آداب عزاداری


۱)از آداب
تشییعتشییع به معنای دنبال کسی یا چیزی رفتن می باشد
جنازهجنازه دارای دو معنا می باشد که لغویان به آن پرداخته اند
، سخن نگفتن در امور دنیوى است.
[۳] الألفیة و النفلیة، ص ۱۳۷.

۲) تسلّی دادن بازماندگان
میّتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
و تسکین بخشیدن غم و غصّه ی ناشى از فقدان عزیزشان، با كردن دنیا و یادآورى ناپایدارى و معایب آن و نیز ذكر مصائب دنیوى وارد شده بر اولیا ى خدا، است.
[۴] كشف الغطاء،ج ۲، ص ۳۰۲.
[۵] تحریر الوسیلة،ج ۱، ص ۹۵.


← دنیا و نماز


۱)فارغ ساختن دل از دنیا و امور دنیایى هنگام
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، است.
[۶] الألفیة و النفلیة، ص ۱۲۶.

۲) گریه كردن از روى
عمدعمد، انجام دادن یا ترک عملی از روی اختیار و قصد ، و در مقابل سهو می‌باشد
در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
براى امور دنیایى به قول مشهور- بلكه ادعاى اجماع شده- موجب بطلان آن است. آیا گریه كردن براى امور دنیا مطلقا موجب
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
است؛ چه با صدا و چه بى صدا و یا تنها در صورت با صدا بودن؟ اختلاف است. مشهور قول دوم است.
[۸] مستمسك العروة،ج ۶، ص ۵۷۸ تا ۵۸۰.

۳)
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
كردن جهت امور دنیایى، براى خود یا دیگرى در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، است؛ بلكه براى امور دنیا و
آخرتآخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می‌آیند و برای همیشه در آن‌جا می‌زیند
در حال و نیز
قنوتقنوت از ماده­ی "قنو" است که در لغت به معنای به دست آوردن چیزی و خوشه ­ی خرما آمده و در اصطلاح قرآنی یعنی طاعت و پرستش همراه با خضوع و فروتنی؛راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن‏، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۲۶ق، چاپ چهارم، ص۶۸۴
، دارد.
[۹] كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۰۹.
[۱۰] و كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۲۱.


پانویس


 
۱. العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۲۷.
۲. التنقیح (الإجتهاد و التقلید، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷.
۳. الألفیة و النفلیة، ص ۱۳۷.
۴. كشف الغطاء،ج ۲، ص ۳۰۲.
۵. تحریر الوسیلة،ج ۱، ص ۹۵.
۶. الألفیة و النفلیة، ص ۱۲۶.
۷. جواهر الکلام،ج ۱۱، ص ۶۹ تا ۷۷.    
۸. مستمسك العروة،ج ۶، ص ۵۷۸ تا ۵۸۰.
۹. كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۰۹.
۱۰. و كشف الغطاء،ج ۳، ص ۲۲۱.


منبعفقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۹    جعبه ابزار