رشید بن زید جعفی کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرشید (رشد) بن زید جعفی کوفی، از محدثان
کوفهکوفه ؛ از شهرهای جنوب کشور عراق فعلی، در ۱۰ کیلومتری شمال شرق نجف و دومین شهری است که به دست مسلمانان بنا شده است
در
قرنقرن به اصطلاح مشهور و معاصر در زبان فارسی به هر صد سال گفته می‌شود که البته معانی مختلفی برای آن گفته شده است
سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالیرشید (رشد) بن زید جعفی کوفی، اهل کوفه و فردی قلیل‌الحدیث، ولی مورد اعتماد بود. در
الفهرست«فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول (للطوسی) (ط- الحدیثة)»، اثر محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ طوسی، به زبان عربی است که زندگی نامه مختصر تعداد زیادی از شخصیت‌های شیعی و معرفی آثار علمی برخی از آنها را در بر گرفته است
می‌نویسد: حمید بن ابراهیم کتاب وی را روایت کرده است و در رجال خویش او را در شمار کسانی که از امامان (علیهم‌السلام) روایت نکرده‌اند، آورده و اضافه کرده که ابراهیم بن سلیمان نهمی از او روایت نموده است.
از آنجا که و شیخ طوسی به سند خودشان از حمید نینوائی (م ۳۱۰ هـ) و او از ابراهیم بن سلیمان، از رشید جعفی روایت کرده‌اند، می‌توان دریافت که رشید در قرن سوم می‌زیسته است.

مطالعه بیشتربرای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۲] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۶۹.
[۱۳] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۹۹.


پانویس


 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۶۹.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۴۷.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۳۱۹.    
۴. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۳، ص۲۳۷.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۷۱.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۹۶.    
۷. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۹۷.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۷۳.    
۹. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۲.    
۱۰. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۵۰.    
۱۱. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۶۲.    
۱۲. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۶۹.
۱۳. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۹۹.


منبع• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۳۵، برگرفته از مقاله «رشید (رشد) بن زید جعفی کوفی».جعبه ابزار