روز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروز در معنای زمان بین طلوع فجر صادق و غروبآفتاب و نیز در معنای مقابل شب به کار رفته است.


روز در لغت و اصطلاح

[ویرایش]

روز که از آن در لغت عرب به «نَهار» و «یَوم» تعبیر مى‏شود، هرچند در لغت بر زمان بین طلوع خورشید و غروب آن‏ اطلاق شده است؛ چنان که واژه «روز» نیز بر شبانه روز اطلاق گردیده است، لیکن مراد از آن در شرع مقدس و کلمات فقها زمان بین طلوع فجر صادق- آغاز وقت نماز صبح- و غروب خورشید- ناپدید شدن قرص آن یا زوال حمره مشرقیه بنابر اختلاف اقوال- است.
[۱] بحار الأنوار ج۸۳، ص۷۴-۷۵.


تعبیر معاصران از روز

[ویرایش]

برخى معاصران، روز را- جز در موارد استثنا شده، مانند روزه- زمان بین طلوع و غروب خورشید، که عرف از آن به روزِ کارى تعبیر مى‏کند، دانسته‏اند؛
[۴] التنقیح (الصلاة) ج۱، ص۲۷۱-۲۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحار الأنوار ج۸۳، ص۷۴-۷۵.
۲. الحدائق الناضرة ج۶، ص۵۴-۵۵.    
۳. جواهرالکلام ج۷، ص۲۱۹-۲۲۰.    
۴. التنقیح (الصلاة) ج۱، ص۲۷۱-۲۷۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۵۷-۱۵۸.    
جعبه ابزار