سفیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشخص پیام آور را سفیر می گویند.


معنای سفیرسفير همان یا پیام آور می باشد.

سفیر در فقهاز آن به مناسبت در باب
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
و
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
نام برده‏اند.
جهاد: كافرى كه به عنوان سفير و رساندن پيامى وارد شده، در
امانامان (ذِمام) به قرارداد ویژه میان مسلمان و کافر حربی گفته می شود
است.
نكاح: تدليس با شرايطى از اسباب ثبوت خیار فسخ
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
است.
تدلیستَدلیس یعنی نیرنگ زدن در عقد و از این عنوان در باب تجارت و نکاح سخن رفته است
با خبر دروغ دادن يا ولی يا
وکیلجریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در تصرف را گویند
او از سلامت وى، يا برخوردارى از وصفى خاص همچون نبودن، تحقق مى‏يابد. در اينكه تدليس با خبر دادن فرستاده نيز تحقق مى‏يابد يا نه، اختلاف است.
[۳] ايضاح الفوائد ج۳، ص۱۸۲.پانویس


 
۱. تذکرة الفقهاء ج۹، ص۹۱.    
۲. قواعد الأحکام ج۳، ص۶۹.    
۳. ايضاح الفوائد ج۳، ص۱۸۲.
۴. جامع المقاصد ج۱۳، ص۲۸۶.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۸۶.    جعبه ابزار