سند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسند همان زنجیره ی
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
است كه
متنمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود
را از
خبرخبر به دو معنای مقابل انشاء و حدیث آمده است
می دهند.
قال ابن جماعه: و اخذه اما من السند و هو ما ارتفع و علا من سفح الجبل لان المسند یرفعه الی قائله، او من قولهم فلان سند ای معتمد، فسمی الاخبار عن طریق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ فی صحه الحدیث و ضعفه الیه.
[۱] قواعد التحدیث ص ۲۰۱ نقل از: ابن جماعه و طیبی.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس


 
۱. قواعد التحدیث ص ۲۰۱ نقل از: ابن جماعه و طیبی.


منبعكاظم مدير شانچى - علم الحديث، ص۲۰۶.
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار