شوال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افماه شوّال دهمین ماه از سال قمری، پس از است و از
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مرتبط با آن در باب و
حجحج یکی از فروع دین است
سخن گفته‏‌اند.


احکام شوالدر مقدس برای بعضی روزها و ماهها از جمله ماه شوال، احکام ویژه‏‌ای بیان شده است.

← باب حج


شوال از ماههای
حجحج یکی از فروع دین است
است؛ بدین معنا که
عمره تمتععمره تَمَتُّع یکی از اقسام عمره است
برای کسی که می‌‏خواهد
حج تمتعحج تمتّع یکی از اقسام سه‌گانه حج (قران، افراد، تمتع) و حجی است که حج‌گزار ابتدا برای مناسک عمره محرم شده و بعد از خروج از احرام از داخل مکه برای حج محرم می‌گردد
بگزارد در آن ماهها انجام می‏شود ( ماههای حج).

← باب صوم


هلال ماه شوال بیانگر پایان یافتن ماه
رمضان‏رمضان ماهی از ماههای قمری که بین شعبان و شوال قرار گرفته است و بنابر قولی آغاز سال قمری است
و حلول ماه شوال و
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
افطارباطل کردن روزه و رسیدن زمان گشودن روزه و همچنین خوردن اوّلین غذا بعد از مدّتی امساک را افطار می‌گویند و دو مفهوم نخست در باب صوم آمده است و از مفهوم سوم در باب صلات و صوم سخن گفته شده است
در نخستین
روزروز در معنای زمان بین طلوع فجر صادق و غروبآفتاب و نیز در معنای مقابل شب به کار رفته است
آن است.
روز اول شوال،
عید فطرعید فطر، روز اول ماه شوال و پایان روزه واجب ماه رمضان و یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است
و دارای احکام ویژه‏ای همچون نماز عید،
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
و
غسلغسل از مطهرات است
در
شبشب زمان بین غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق و مقابل روز هست؛ و از احکام آن در بابهای زیادی نظیر طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند
آن است.
وجوب
زکات فطرهزکات فطره یکی از زکاتهای واجب می باشد که به زکات بدن نیز معروف می باشد
بر شخص، منوط به دارا بودن شرایط آن هنگام رؤیت هلال ماه شوال است؛ چنان که بنابر قول مشهور میان متأخران، زمان
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
شدن
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
فطره نیز
ادراکادراک در دو معنای رسیدن به چیزی و رسیدن چیزی به کار رفته است
هلال شوال می‏باشد .
به قول برخی، روزه گرفتن بعد از عید فطر به مدت شش روز است. برخی، استحباب آن را از روز چهارم شوال به مدت شش روز دانسته‏اند.
بعضی نیز اصل استحباب آن را ثابت ندانسته‏اند.
[۹] کشف الغطاء ج۴، ص۵۱


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۲    
۲. الحدائق الناضرة ج۱۴، ص۳۵۲ ۳۵۴    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۸۵    
۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۲۷    
۵. قواعدالأحکام ج۱، ص۳۸۴    
۶. العروة الوثقی ج۳، ص۶۶۰    
۷. مدارک الأحکام ج۶، ص۲۸۱    
۸. الحدائق الناضرة ۱۳، ص۳۸۶ ۳۸۷    
۹. کشف الغطاء ج۴، ص۵۱


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۴، ص۷۳۳-۷۳۴.    جعبه ابزار