طهارت(ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«از آن جهت كه
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
يك برنامه كامل براى زندگی بشر بوده و تمام جنبه‏هاى حيات مادی و معنوى او را در نظر دارد و از جهتى
بهداشتدین مبین اسلام اهمیت زیادی به بهداشت جسم و روان قائل می باشد
يكى از ابعاد مهم زندگى بشر است،
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
عزيز نسبت به مسأله طهارت و
بهداشتدین مبین اسلام اهمیت زیادی به بهداشت جسم و روان قائل می باشد
عنايت شايانى دارد».


طهارت در قرآنقرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
مجيد در اين باره مى‏فرمايد: «رِجالٌ يُحِبُّونَ انْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرين ۹: ۱۰۸
[۱] مردانى كه دوست دارند، پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد. (سوره توبه آيه ۱۰۸).
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «طهارت نيمى از ايمان است»
[۲] الطهور نصف الايمان.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «طهارت كليد نماز است»
[۳] مفتاح الصّلاة الطّهور.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «دين بر پايه نظافت بنا شده است»
[۴] بنى الدّين على النّظافة.
.
از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «چه بد بنده‏اى است بنده كثيف»
[۵] بئس العبد القاذورة.


يكى از عرفا فرموده: لازم است كه صاحبان
بصیرتبصیرت به معنای شناخت حقیقت و قدرت درک صحیح امور است
هوشيار بوده از اين ظواهر بفهمند كه اصل آبادى و عمران قلب و اندرون است و بدانند كه منظور از جمله طهارت نصف است اين است كه
اصلاحبرطرف کردن فساد و تباهی از شیء و ایجاد سلامت و بهبودی در آن را اصلاح گویند
ظاهر با نظافت و طهارت آن بوسيله ريختن آب نصف ايمان است و نصف ديگر آن اصلاح باطن بوسيله اعمال صالح و
اخلاقاخلاق، جمع خلق به معنای خصلت‌های نفسانی انسان اعم از فضائل و رذائل است
پسنديده است.

طهارت در فقهپاك شدن، حالتى معنوى كه در نتیجه
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
،
غسلغسل از مطهرات است
یا
تیممتيمم از مطهرات است ==مواردي كه بايد تيمم كرد== دستور داده شده كه هنگام عدم امكان غسل يا وضو با آب، با خاك تیمم كرده بر صورت و دستهايش بكشد، با اين كار يعنى ماليدن خاك به صورت و دستها كه از اعضاى رئيسه و اصلى بدن هستند در واقع انسان خود را در مقابل خدا به نوعى حقارت و ذلّت مى‏كشاند در اين هنگام بايد توجه داشته باشى كه روح و قلبت را اگر نتوانستى با اخلاق حمیده و اوصاف جميله از رذائل اخلاقى پاك كنى بايد او را خرد و حقير و با تازيانه ذلت و خوارى سيرابش كنى، باشد كه مولاى رحيم و آقاى كريمت به آن قلب شكسته نظرى كند و با پرتوى از نور درخشانش به او حيات بخشد، زيرا همچنانكه در حديث آمده خدا را بايد در قلوب شكسته يافت در حدیث قدسی است كه چون حضرت موسی عليه السّلام از خدا پرسيد در كجا بيشتر مى‏توان تو را يافت؟ فرمود:انّى عند القلوب المنكسرة و القبور المندرسةيعنى من در دلهاى شكسته و نزد قبرهاى كهنه‏ام، منظور اين است كه دعا با دل شكسته و در قبرستان بيشتر اجابت مى‏شود
،براى انسان حاصل مى‏شود.

مراتب طهارتچهار مرتبه دارد:
۱. پاك نمودن و نظافت ظاهر از چرك و و كثافات.
۲. پاك نمودن اعضاء و جوارح بدن از جرائم و .
۳. تطهير
قلباستفاده از «اصل» و «علت» موجود در یک قیاس برای اثبات حکمی مخالف حکم اصل را قلب گویند
از رذايل اخلاقى.
۴. اندرون از غير خدا «يعنى عدم توجه به مخلوق در تمام شئون زندگى».

البته اين مرتبه آخر مخصوص و صدّیقین است.
و بايد توجه داشت كه در هر مرتبه‏اى طهارت نيمى از عملى است كه با آن طهارت انجام مى‏شود. اين مراتب كه براى طهارت ذكر شد در واقع مراتب و درجات ايمان هستند و هر مرتبه‏اى در حدى مخصوص به خود قرار دارد و هيچ بنده‏اى به طبقه بالا نمى‏رسد مگر طبقات پايين‏تر از آن را طى كرده باشد.

بنابر اين هيچ كسى به طهارت اندرون از غير خدا و اصلاح آن به وسيله شناخت و كشف جلال و عظمت او نمى‏رسد مگر خود را از
اخلاقاخلاق، جمع خلق به معنای خصلت‌های نفسانی انسان اعم از فضائل و رذائل است
ناپسند خالى كرده و با
اخلاقاخلاق، جمع خلق به معنای خصلت‌های نفسانی انسان اعم از فضائل و رذائل است
پسنديده اصلاح نمايد و هيچ كسى به اين مرتبه نمى‏رسد مگر از طهارت جوارح و اعضاء از گناهان و اصلاح آنان با اطاعت و عبادات فارغ شده باشد.


پانویس


 
۱. مردانى كه دوست دارند، پاكيزه باشند و خداوند پاكيزگان را دوست دارد. (سوره توبه آيه ۱۰۸).
۲. الطهور نصف الايمان.
۳. مفتاح الصّلاة الطّهور.
۴. بنى الدّين على النّظافة.
۵. بئس العبد القاذورة.


منبع


كتاب اخلاق، آيت الله عبدالله شبر (ره)، صفحه ۴۷جعبه ابزار