عترت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل بیت به خاندان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اطلاق می شود.


اهل‌بیت در قرآن و روایاتعترت طاهرین علیهم السلام بر اساس و
حدیث متواتر ثقلینحدیث ثقلین، حدیثی متواتر از پیامبر اکرم در باره ارزش و جای‌گاه قرآن و عترت نبوی می‌باشد
، همتای
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
بوده، و تمسک به یکی از آن دو، بدون دیگری، مساوی با ترک هر دو ثِقل است و دستیابی به دین کامل، تمسک به هر دو ثِقل است. قرآن و عترت، عصاره
نبوتاصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی را از میان خود آنان برگزیده‌است
و تداوم بخش رسالت هستند که
هدایتهدایت، شناختن درست و صحیح هدف ، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است
بشر را تا قیامت تضمین می‎کنند.
[۱] تفسیر تسنیم، چ۱، ص۱۳۲.


صفات اهل‌بیتقرآن،
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
مکتوب است واهل بیت اسلام ناطق.
قرآن،
راهراه‏ مسیری برای رفتن و آمدن می باشد
است واهل بیت،
رهبرولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی اجتماع نیازمند به رهبر است آن کس که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شؤون اجتماعی‏ مردم را اداره کند و مسلط بر مقدرات مردم است " ولی امر مسلمین " است [http://lib۲
.
قرآن،
قانونقانون در اصل کلمه‌ای است یونانی به معنی قاعده که وارد زبان عربی شده، معرّب گردیده و از عربی به فارسی راه یافته است
است و اهل بیت قانون‎شناس و مجری قانون.
قرآن مشعل است و
امامامام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب‌های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است
، مشعل‎دار و قرآن، کتاب حکمت است و اهل بیت الگوی
حکمتحکمت مصلحت یا مفسده موجود در فعل است
.

منظور از اهل بیتاهل بیت به معنای خاندان صلّی اللّه علیه وآله می باشد. مراد از اهل بیت، حضرت علیه السلام، سلام الله علیها و یازده فرزند ایشان، از
امام حسن مجتبیامام حسن مجتبی علیه‌السلام دومین امام شیعیان است
علیه السلام تا حجة بن الحسن العسکری علیهم السّلام، است که خداوند وجود آنان را از
گناهگناه به معنای خلاف است و در اسلام هرگونه کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد گناه است
و لغزش، معصوم واز هرگونه پلیدی آشکار و نهان، پاک قرار داده است.
اهل بیت علیهم السّلام در پرتو و مقام بلندی که نزد خداوند متعال دارند از احکام ویژه‏ای برخوردارند.

واژه اهل‌بیت در آیاتدر این تحقیق، به این موضوع بررسی می‎شود که آیا اهل بیت علیهم السلام و ویژگی‌های آنها در
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
بیان شده است؟
درباره این موضوع باید گفته شود که کلمه «اهل بیت» در قرآن در سه آیه آمده است.

← سوره قصص


آیه اول:
سوره قصصسوره قصص سورهحضرت موسی علیه‌السّلام وفرعون و بیست و هشتمینسوره قرآن است
آیه ۱۲، «هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَکْفُلُونَهُ لَکُمْ».
این آیه اشاره به قصد
حضرت موسیاو ازپیامبران اولواالعزم، دارای شریعت وکتاب مستقل (به نام تورات) و دعوت جهانی بود
علیه السّلام دارد، زمانی که طفل صغیری بوده و شیر هیچ دایه‎ای را در کاخ
فرعونفرعون لقب پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف ع بوده است
قبول نمی‎کرد. خواهر موسی به آنها گفت: «آیا مایلید که من شما را بر خانواده‎ای که دایه و پرستار این طفل شوند؛ راهنمایی کنم».
اهل بیت در این آیه دارای هیچ ابهامی نیست چون آن کسی که در
خانوادهخانواده ، به اهل خانه شامل پدر، مادر و فرزندان گفته می شود
دایه و پرستار طفل است؛ مادر خانواده است.

← سوره دهر


آیه دوم، در
سوره هوداین سوره ، یازدهین سوره قرآن و از سور مکی بوده ، [http://lib
آیه ۷۳ آمده است که: «قالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ»
بعد از آنکه ، بشارت داشتن فرزند را به ساره همسر علیه السّلام داده است او به خاطر
پیریسالخوردگی و کهنسالی را پیری می‌گویند که از آن به مناسبت در بابهای مختلف فقهی نظیر طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، جهاد، تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است
خود و همسرش متعجب شده و به او گفته‎اند: «آیا از کار
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
متعجب هستی که
رحمتمقابل غضب را رحمت گویند
و برکات مخصوص شما اهل بیت رسالت است».
اهل بیت در این
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
نیز دارای هیچ ابهامی نیست و شامل خاندان و خانواده علیه السّلام است.

← سوره احزاب


آیه سوم: در آیه ۳۳ آمده است که: «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» «براستی که ، می‎خواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و کاملاً پاک و پیراسته‎تان نماید».
با بررسی و
تفسیردانش‌ شرح‌ و تبیین‌ آیات‌ قرآن‌ که‌ از عهد نزول‌ وحی با شخص‌ پیامبر صلی الله علیه وآله آغاز شده‌ و پس‌ از رحلت‌ آن‌ حضرت‌، بتدریج‌ بسط‌ و تنوع‌ یافته‌ و گرایشها و روشهای مختلف‌ در این‌ حوزه‌ پدید آمده‌ است‌
و
شأن نزولشأن نزول آیات قرآن، یعنی دانستن موجبات نزول آیات قرآنی است
و
سیاق آیات«سیاق» را می‌توان از ریشه کلمه سوق به معنی حرکت دادن یا جهت دادن دانست از جمله اصطلاحات رایج در مباحث قرآنی به خصوص تفسیر، اصطلاح سیاق آیات می‌باشد
فوق، در می‎یابیم که در دو آیه اول، مراد از «اهل بیت» مشخص بوده و دارای هیچ ابهامی نیست. اما با بررسی سیاق آیه سوم وشأن نزول آن می‎توان فهمید که این آیه در مقام بیان مسئله مهمی درباره «اهل بیت» است.

بررسی آیه تطهیربرای بررسی این آیه، چند نکته را باید مورد توجّه قرار داد:

← تأکیدات آیه تطهیر


آیه تطهیرآیه تطهیر، یکی از آیات مهم قرآن است که در مورد اهل بیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نازل گشته
دارای سه تأکید است.
الف. حرف «انّ» که در پی آن «مای» حصر آمده و دلالت دارد که منحصر در اهل بیت است.
ب. «لام» تأکید که بر سر کلمه «یذهب» آمده تا از
ازالهزدودن و برطرف کردن را ازاله گویند
کامل تمام و از اهل بیت پرده بردارد.
ج. جمله «یطهرکم تطهیرا» که در آخر این آیه آمده تا بفهماند، طهارت برای اهل بیت، کامل و به دور از هرگونه شائبه و
شبههشبهه (بر وزن شِبْه و شَبَه) به معنای مثل و نظیر است
است.
[۶] اهل بیت رهبران الهی، محمد کاظم، محمد جواد، ص۱۷.

این سه تأکید نشان می‎دهد که «اهل بیت» خانواده عادی و معمولی نیستند و دارای خصوصیات منحصر به فرد می‎باشند.

← اراده تکوینی بودن اذهاب رجس


اراده در جمله «انما یرید الله...» بر فعل او، یعنی «اذهاب رجس»، و «» تعلق گرفته و چنین اراده‎ای جز
اراده‌ تکوینیاراده تکوینی به ایجاد بی‌واسطه متعلق اراده اطلاق می‌شود
نیست چرا که
اراده تشریعیاراده تشریعی به طلب انجام کاری توسط مکلّفان از طریق قانون گذاری اطلاق می‌شود
به فعل دیگران تعلق خواهد گرفت نه به
فعلفعل، به دو معنا بکار برده شده، یکی کردار؛ رفتار، و یا کلمه‌ای که بر وقوع عمل در گذشته، حال و یا آینده دلالت دارد، گفته می‌شود
صاحب
ارادهخواستن و همّت و اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند، پس گویا که از همین الان به مقصد و مقصودش رسیده است
، همچنین سیاق آیه در مقام
مدحیکی از شیوه‌های سرودن شعر، شعر مدحی می‌باشد که مدح در لغت به معنی ستایش کردن و ستودن خصلت‌ها و صفات نیک کسی است
و ستایش اهل بیت است و اگر این اراده تشریعی بود؛ مختص به گروه خاصی نبود و این مدح و ستایش نیز موردی نداشت.

← توجه به استعمال لفظ رجس در قرآن


با ملاحظه موارد استعمال لفظ «
رجسبه هر چیز پلیدی رجس اطلاق می شود که در ابوابی از فقه از انواع آن بحث شده است
» در
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
(مائده، آیه ۹۰؛ انعام، ۱۲۵؛ یونس، ۱۰۰)می‎توان گفت: این لفظ هم شامل پلیدی محسوس و ظاهری می‎شود و هم شامل آلودگی معنوی و نامحسوس.
[۱۰] ره توشه راهیان نور، ویژه محرم ۱۳۷۷، مقاله سیمای اهل بیت در قرآن و سنت، ص۳۵.

شکی نیست که مقصود «رجس» در آیه تطهیر ( که با الف ولام نیز آمده) شامل تمام گناهان می‎شود.

← اقوال در مصادیق اهل‌بیت در آیه


درباره مصادیق اهل‌بیت در آیه تطهیر بین
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
و اختلاف نظر وجود دارد.

←← نظر علماء اهل تسنن


علماء اهل تسنن با توجه به معنای لغوی «اهل بیت»، آیه‎ را به خانواده و تفسیر می‎کنند.
[۱۲] . تفسیر الدر المنثور، ج۵، ص۱۹۶.


←← جواب از اهل تسنن


اما در پاسخ باید گفت که درست است. در کتاب‌های لغت، کلمه «اهل بیت» به معنای اهل خانواده (اعم از
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، مادر، فرزندان و...) و خاندان آمده است.
اما سیاق
آیه تطهیرآیه تطهیر، یکی از آیات مهم قرآن است که در مورد اهل بیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نازل گشته
نشان می‎دهد که «اهل بیت» در این آیه افراد خاص از خانواده هستند و شامل همسران
پیامبر اسلامپیامبر اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله می‌باشد و از وجود مبارک آن حضرت در بابهاى طهارت، صلاة، صوم، حج، نکاح وحدود سخن رفته است
صلّی الله علیه وآله نمی‎شود چون اگر شامل آنها می‎شد لازم بود ضمیر «عنکم» که مذکر است به «عنکنّ» تبدیل شود.
علاوه بر آن که تبیین کننده مجهولات و تأویل کننده
متشابهات قرآن منظور ازآیات متشابه، آیات فاقد معانى روشن و قابل حمل بر وجوه مختلف است
هستند؛ استفاده می‎شود که در این قسمت از آیه (مانند بعضی از ) جداگانه نازل شده است و به هنگام جمع‎آوری آیات
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
، در کنار این آیات قرار گرفته است.
و روایات به وضوح، مصداق «اهل بیت» در این آیه را بیان کردند.
[۱۶] تفسیر طبری، ج۲، ص۵ـ۷.

طبرینام وی محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب است
در تفسیر خود «۱۷»
حدیثحدیث اصطلاحا كلامی است كه حاكی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شدهشیخ بهائی در وجیزه فرموده الحدیث كلام یحكی قول المعصوم او فعله او تقریره
و جلال الدین سیوطی،
[۱۷] تفسیر الدر المنثور، ج۵، ص۱۹۹.

در الدر المنثور، «۱۴» حدیث را نقل نموده‎اند که
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
همه آنها به
صحابهبحث پیرامون صحابه از این جهت ضروری می‌نماید که دین از طریق این افراد به نسل بعدی انتقال یافته است
و
تابعینتابعین، افرادی هستند که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده‌اند
(همچون: ،
انس بن مالکاز شخصیت‌های نامی دوران صدر اسلام که هم افتخار مصاحبت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را داشته و هم تا دوران اموی در قید حیات بوده است، شخصیتی نامی به نام انس بن مالک است
، ابواسحاق،
ابوهریرهعبدالله یا عبدالرحمان بن عامر دَوسی (یا صخر) به عنوان صحابی مشهور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نزد اهل سنت معروف بوده و راوی بیشترین حدیث از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در کتاب اهل‌سنت می‌باشد
، ابوحمراء، سعد بن وقاص، ، ،
ابن عباسابن عباس عموزاده و صحابی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، امیر الحاج و بنیان گذار مکتب تفسیری مکه و از یاران و شاگردان امام علی (ع) هستند
و...» منتهی می‎گردد.
بر طبق این ،
پیامبر اسلامپیامبر اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله می‌باشد و از وجود مبارک آن حضرت در بابهاى طهارت، صلاة، صوم، حج، نکاح وحدود سخن رفته است
صلّی الله علیه وآله کساء یا عباء بر سر پنج تن (پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام) افکند و که قصد ورود به آن را داشت؛ منع نمود و این جمله را فرمود: «خدایا! اینان اهل بیت من می‎باشند، پروردگارا! پلیدی را از آنها دور ساز».
[۱۸] اهل بیت در کتاب وسنت، محمد ری شهری، چ۱، ص۳۵.

آیات زیادی در
شأنشأن به منزلت و مرتبت اجتماعی می گویند ==تعریف شأن== شأن‏ به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات و نکاح و غیره بحث شده است مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است
و «اهل بیت» نازل شده است تا جایی که
ابن عباسابن عباس عموزاده و صحابی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، امیر الحاج و بنیان گذار مکتب تفسیری مکه و از یاران و شاگردان امام علی (ع) هستند
روایت کرده که درباره علی علیه السّلام به تنهایی، سیصد آیه نازل شده است.
[۲۰] الصواعق المحرقه، حیثمی، فصل۳، باب۹، ص۷۶.

و برخی دیگر گفته‎اند: که ربع در مورد اهل بیت می‎باشند.
و از باب نمونه «۶۰» آیه را با شأن نزول ذکر کرده‎اند که به اعتراف بزرگان
اهل سنتاهل سنت اصطلاحی است در علم ملل و نحل که بر گروهی از مسلمانان اطلاق می شود
درباره اهل بیت نازل شده است.

آیاتی در شأن اهل بیتدر این جا به نمونه‎هایی از آیات که
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
و در آن اتفاق نظر دارند که درباره اهل بیت نازل شده را ذکر می‎نمائیم:

← آیه مودّت


متعال می‎فرماید: «قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی» «به مردم بگو! برای
تبلیغتبلیغ، رساندن مجموعه اطلاعاتی به مخاطب به منظور اقناع و برانگیختن احساسات او به سود یا بر ضد یک موضوع است
و رسالت، پاداش از شما نمی‎خواهم؛ مگر و
دوستیرفاقت و برقرار کردن ارتباط عاطفی با یکدیگر را دوستی (دوست داشتن، محبّت) گویند
خویشانم».
و و
مسند احمد بن حنبلمؤلف: احمد بن حنبل ==معرفی کتاب== با توجه به این که در اواخر سده دوم، گرایش ویژه ای به مسند نویسی در میان محدثان پدیدار شد و کسانی ؛ هم چون سلیمان بن جارود طیالسی (م ۲۰۴) ؛ عبیدالله بن موسی (م ۲۱۳) ؛ عثمان بن ابی شیبه (م ۲۳۹) ؛ به مسند نویسی روی آوردند، احمد بن حنبل با توجه به گستردگی روایاتی که به آنها دست یافته بود، اقدام به تدوین مسند نمود
و
تفسیر ثعلبیمهم‌ترین و مشهورترین اثر ثعلبی الکشف والبیان عن تفسیرالقرآن معروف به تفسیر الثعلبی است
همگی از ابن عباس نقل کرده‎اند که وقتی این آیه نازل شده از پیامبر سئوال کردند؛ اقربای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها و و دو فرزندانشان ( و ) هستند.
[۲۳] اهل بیت در کتاب و سنت، ری شهری، ص۴۰.
[۲۴] دلائل الصدق، حسن بن محمد مظفر، ج۲، ص۱۱۹.


← آیه ‌مباهله


در آیه ۶۱ می‎فرماید: «فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِسائَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ...»پس هر کس با تو در مقام مجادله برآید درباره ، بعد از آنکه به
وحی«وحی به معنای اشاره سریع است و به همین جهت به کارهای سریع وحی گفته می‌شود و به سخنان رمزی و آمیخته با کنایه که با سرعت رد و بدل می‌گردد نیز این واژه اطلاق می‌گردد که گاه با اشاره و گاه با کتابت حاصل می‌شود
خدا بر احوال او آگاهی یافتی با او بگو: بیائید و ما و شما با فرزندان و خود به
مباهلهدر روز مباهله بنا بود مسلمانان و مسیحیان نجران یکدیگر را نفرین کنند، تا خدا آن طرف را که دروغگوست، عذاب کند
برخیزیم...».
مفسرین شیعه و اتفاق نظر دارند که لفظ «ابنائنا» اشاره به و و لفظ «نسائنا وانفسنا» به ترتیب به فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیه السّلام شامل می‎شود. مسلم و در کتاب‌های خود در باب فضایل علی علیه السّلام از سعید بن وقاص روایت کرده‎اند: وقتی که این آیه نازل شده پیامبر، علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و سپس فرمود: خداوندا، اینان
اهلاهل در معانی همسر و نیز خانواده و همچنین خویشاوندان به کار رفته است
من می‎باشند.
[۲۶] دلائل الصدق، ج۲، ص۱۳۵.


← آیه کلمات


قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
، داستان توبه
حضرت آدمآدم، یا آدم ابوالبشر، نخستین انسان و پدر همه مردمان است
را چنین بیان می‎کند:‌ «فتلقیّ آدم من ربّهِ کلماتٍ فتاب علیه انه هوالتراب الرحیم»
حضرت آدم از پروردگارش کلماتی را فرا گرفت پس
توبهپشیمانی و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن را توبه گویند و از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و حدود سخن رفته است
او را پذیرفت، همانا توبه پذیر و مهربان است.
جلال الدین سیوطی در تفسیر «الدر المنثور» در ذیل همین آیه از
ابن عباسابن عباس عموزاده و صحابی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، امیر الحاج و بنیان گذار مکتب تفسیری مکه و از یاران و شاگردان امام علی (ع) هستند
روایت کرده که گفت از درباره کلمات که حضرت آدم از دریافت کرد و موجب پذیرش توبه شد سئوال کردم، فرمود: «حضرت آدم به حق و علی و فاطمه و حسن و حسین از خداوند طلب بخشش کرد و خداوند هم پذیرفت».
[۲۸] تفسیر در المنثور، ج۱، ذیل آیه.


← دیگر آیات


آیاتی که در شأن اهل بیت به خصوص درباره علیه السّلام نازل شده، بسیار زیاداست ما برای اختصار فقط به آدرس سوره‎ها و اکتفا می‎کنیم:
آیات برائت،آیه سقایة الحاج،آیه صالح المؤمنین،آیه حکمت، آیه بینه،آیه صد یقول،
آیه نورآیه اى که خدا را نور آسمان و زمین دانسته را آیه نور گویند
،
آیه انذارآیه علنى کردن دعوت پیامبر در سال سوم بعثت را آیه انذار گویند
،آیه مرج البحرین،،آیه سابقون،آیه محبت،آیه انفاق،آیه حبل الله،آیه راسخان در علم
آیه ولایتیکی از آیاتی که ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) و سایر ائمه را اثبات می‌کند، آیه ولایت است که آیه پنجاه و پنجم از سوره مائده که درباره ولایت خدا، رسول و ائمه (علیهم‌السلام )می‌باشد
،آیه علم الکتاب،
اهل الذکرأهل‌الذکر، اهل اطلاع و یادآوری، امامان معصوم (علیهم‌السلام) است
،و....
گوشه‎های از
شأنشأن به منزلت و مرتبت اجتماعی می گویند ==تعریف شأن== شأن‏ به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات و نکاح و غیره بحث شده است مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است
و اهل بیت را در قرآن به رشته تحریر در آوردیم و هیچ کس را قادر به انکار این آیات نیست، و تمام فرق مسلمین اعم از
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
و به این واقعیت دارند که اهل بیت علیهم السلام حلقه ناگسستنی قرآن هستند و قرآن بدون اهل بیت و اهل بیت بدون قرآن، نمی‎توانند این کشتی پرتلاطم هدایت را به مقصد برسانند.
[۵۰] تفسیر بحرانی، سیدهاشم بحرانی.
[۵۱] تفسیر الدر المنثور، جلال الدین سیوطی.


پانویس


 
۱. تفسیر تسنیم، چ۱، ص۱۳۲.
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۱۲.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۷۳.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
۶. اهل بیت رهبران الهی، محمد کاظم، محمد جواد، ص۱۷.
۷. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۸. انعام/سوره۶، آیه۱۲۵.    
۹. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۰.    
۱۰. ره توشه راهیان نور، ویژه محرم ۱۳۷۷، مقاله سیمای اهل بیت در قرآن و سنت، ص۳۵.
۱۱. تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۹۷.    
۱۲. . تفسیر الدر المنثور، ج۵، ص۱۹۶.
۱۳. مفردات راغب اصفهانی، ذیل ماده اهل، ص۲۹.    
۱۴. تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۴۸۴.    
۱۵. تفسیر المیزان، ج۱۶، ص۴۸۴.    
۱۶. تفسیر طبری، ج۲، ص۵ـ۷.
۱۷. تفسیر الدر المنثور، ج۵، ص۱۹۹.
۱۸. اهل بیت در کتاب وسنت، محمد ری شهری، چ۱، ص۳۵.
۱۹. شواهد التنزیل، ج۲، ص۲۵.    
۲۰. الصواعق المحرقه، حیثمی، فصل۳، باب۹، ص۷۶.
۲۱. المراجعات، ص۴۸.    
۲۲. شوری/سوره۴۲، آیه۲۳.    
۲۳. اهل بیت در کتاب و سنت، ری شهری، ص۴۰.
۲۴. دلائل الصدق، حسن بن محمد مظفر، ج۲، ص۱۱۹.
۲۵. آل عمران/سوره۳، آیه۶۱.    
۲۶. دلائل الصدق، ج۲، ص۱۳۵.
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۳۷.    
۲۸. تفسیر در المنثور، ج۱، ذیل آیه.
۲۹. توبه/سوره۹، آیه۱.    
۳۰. توبه/سوره۹، آیه۱۹.    
۳۱. تحریم/سوره۶۶، آیه۴.    
۳۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶۹.    
۳۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۷.    
۳۴. حدید/سوره۵۷، آیه۱۹.    
۳۵. حدید/سوره۵۷، آیه۲۸.    
۳۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۱۴.    
۳۷. الرحمن/سوره۵۵، آیه۱۹۲۲.    
۳۸. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۲.    
۳۹. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۰۱۱.    
۴۰. مریم/سوره۱۹، آیه۹۶.    
۴۱. مائده/سوره۵، آیه۵۴.    
۴۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۴.    
۴۳. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۳.    
۴۴. آل‌عمران/سوره۳، آیه۷.    
۴۵. مائده/سوره۵، آیه۵۵.    
۴۶. رعد/سوره۱۳، آیه۴۳.    
۴۷. نحل/سوره۱۶، آیه۴۳.    
۴۸. تفسیر نور الثّقلین، ج۲، ص۱۷۶.    
۴۹. >تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۲۴۳.    
۵۰. تفسیر بحرانی، سیدهاشم بحرانی.
۵۱. تفسیر الدر المنثور، جلال الدین سیوطی.
۵۲. تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۳۸۷.    


منبعپایگاه اندیشه قم    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۷۶۲‌.    جعبه ابزار