عصمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعصمت ملکه دوری از گناه و خطا است.


معانی عصمت

[ویرایش]

واژه «عصمت» معانی متعدّدی دارد؛ مانند پاکدامنی، دوری از گناه و خویشتنداری.

عصمت در باور شیعه

[ویرایش]

منظور از عصمت در باور شیعه، وجود ملکه‏ای است در انسان معصوم که او را از گناه و خطا بازمی ‏دارد.
خداوند به معصومان گونه‏ای دانش و آگاهی بخشیده است که به واسطه آن گناه و خطا نمی‏کنند. بدین ترتیب، از معصومان، گناهی سر نمی‏ زند- خواه صغیره باشد و خواه کبیره. عصمت از مقوله علم است و از این رو، منافاتی با اختیار و اراده انسان ندارد.

اختلاف در باره عصمت معصومان

[ویرایش]

عقیده مسلمانان درباره عصمت و معصومان یکسان نیست.
شیعیان دوازده امامی معتقدند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله)، امامان دوازده‏گانه (علیهم السلام) و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها)، همگی معصوم‏اند؛ ولی اهل سنّت، فقط پیامبر را معصوم می‏دانند.
مسلمانان همه پیامبران الهی را معصوم می‏شمارند؛ ولی درباره چگونگی عصمت آنان اختلاف نظر دارند. دسته‏ای از مسلمانان، پیامبران را از دروغ معصوم می‏دانند و برخی دیگر معتقدند که عصمت از دروغ، فقط در تبلیغ وحی لازم است.
اعتقاد شیعه بر این است که پیامبران، امامان دوازده‏گانه (علیهم السلام) و حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) در همه عمر خویش از هرگونه گناه و خطا- کوچک و بزرگ و عمدی و سهوی- پاک و مبرّایند.
[۳] شرح المواقف،ایجی ، قاضی عضد، ۸-۷، ص۲۶۳۶.
[۴] سرمایه ایمان، محقق لاهیجی، ص۹۰


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفسیر المیزان،ج۱۱،ص۱۶۲.    
۲. یوسف/سوره۱۲،آیه ۳۴-۲۳    
۳. شرح المواقف،ایجی ، قاضی عضد، ۸-۷، ص۲۶۳۶.
۴. سرمایه ایمان، محقق لاهیجی، ص۹۰


منبع

[ویرایش]

پژوهشکده تحقیقات اسلامی‏، فرهنگ شیعه، ص۳۴۱، نشر زمزم هدایتجعبه ابزار