فقیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففقیه به معنای دارنده ملکه استنباط حکم فرعی شرعی از منابع معتبر می‌باشد.


معنافقه در
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
به معنای فهم، فطانت و درک عمیق و دقیق آمده است و اساس و ریشه آن به گشودن و شکافتن باز می‌گردد و فقیه به کسی اطلاق می‌شود که دارای فهم عمیق و دقیق است، احکام را می‌کاود و گره‌ها و معضلات آن را می‌گشاید و حل می‌کند.
در کلمات متأخران، واژه
مجتهدشخص دارای ملکه استنباط حکم شرعی فرعی از منابع معتبر را مجتهد گویند
نیز به معنای فقیه به کار رفته است.

از نگاه قرآن و روایاتواژه
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
و فقیه در و در همان معنای لغوی به کار رفته و همه معارف و آموزه‌های دینی؛ اعم از اصول و فروع را دربر می‌گیرد و اختصاص به حوزه خاصی ندارد؛ لیکن به تدریج در اصطلاح محدود به حوزه خاصی شده است و امروزه فقیه به کسی اطلاق می‌گردد که در رشته‌ای خاص از علوم اسلامی؛ یعنی احکام فرعی شرعی دارای ملکه استنباط است و می‌تواند هر مسئله‌ای را با بحث و بررسی از ادله معتبر شرعی به دست آورد.
[۱] مجمع البحرین، واژه «فقه».
[۳] معالم الدین (قسم الفقه)، ج۱، ص۹۰.


احکام مرتبطاز
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مربوط به آن، ذیل عناوین
اجتهادواژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است
،
تقلیدتقلید مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و یا قلاده به گردن کسى است و «تقلید بَدَنه» به معناى آن است که قلاده و یا نشانه اى به گردن شتر قربانى بیندازند، به نشانه آن که قربانی حج است
و فقه سخن رفته است؛ چنان که قلمرو
ولایت فقیهولایت فقیه، نظریه‌ای از فقه شیعه به معنای حاکمیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم (علیه‌السّلام) در زمان غیبت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) می‌باشد
در عنوان ولایت فقیه مطرح خواهد شد.

پانویس


 
۱. مجمع البحرین، واژه «فقه».
۲. منتهی المطلب، ج۱، ص۷.    
۳. معالم الدین (قسم الفقه)، ج۱، ص۹۰.


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۷۲۳، برگرفته از مقاله«فقیه».    جعبه ابزار