لغت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند.


اصل کلمه لغتاصلاصل به معنی قانون، مرجعِ هنگامِ شک بوده و همچنین در معنای نوشته آغازین حدیثی ( اصول اربعمائه) نیز می‌باشد و از آن در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته است
این کلمه «لغوة» بر وزن ـ فعلة ـ است و برخی گفته اند که اصل آن «لغی» یا «لغو» می باشد. در هر صورت «تا» را بجای
حرفبه هر یک از نشانه‏هاى نوشتارى و همچنین به سخن نیز حرف گفته می شود؛از آن در بابهاىطهارت، صلات و دیات سخن گفته‏اند
محذوف نهاده اند.
[۲] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۳۱۱.

و برخی چون شادروان
دهخدا‌علی‌اکبر دهخو معروف به دهخدا (۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ش) شاعر، نویسنده، لغت‌شناس، مصحح، مترجم، روزنامه‌نگار و طنزپرداز، سیاستمدار و نماینده چند دوره مجلس شورای ملی بود
معتقدند که ریشه آن کلمه لگس Logos می باشد که یک واژه یونانی است.
[۴] لغت نامه دهخدا، ماده «لغت».


تعریف لغتلغت را چنین
تعریفتعریف به معانی: ۱
کرده اند: «هی اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم».
[۶] الکلیات (ابی البقاء الحسینی الکفوی الحنفی)، چاپ تهران، ۱۲۸۶ هـ.ق، ص۲۹۲.

یعنی لغت صوت یا اصواتی است که هر قوم بدان از
اغراضغَرض، به صفحه‌ای که در مسابقه تیراندازی تیرها باید به آن اصابت کنند، گفته می‌شود
خویش تعبیر نمایند.
و به عبارت دیگر لغت لفظی است که برای معنایی وضع شده باشد.
[۷] کشاف اصطلاحات الفنون، چاپ مکتبه خیام ـ تهران، ج۲، ص۱۳۱۱.

و یا است که در میان افراد هر قومی متداول و مصطلح است.
[۸] المنجد چاپ بیروت، ص۷۲۶.
[۹] کلیات ابی البقاء، ص۲۹۲.

و یا چنان‌که خواجه در اساس الاقتباس
[۱۰] اساس الاقتباس، چاپ دانشگاه تهران، ص۵۹۵.
می نویسد: لغت
الفاظیاَلْفاظ، عنوان‌ بخشی‌ از بدنه اصلی‌ اصول‌ فقه‌ که‌ به‌ عنوان‌ مقدمه‌ای برای استنباط احکام‌ شرع‌ از ادله‌ ، به‌ بررسی‌ مباحث‌ لفظی‌ می‌پردازد
را گویند که تعلق به قومی خاص دارد و مشهور مطلق نبود مانند معربات در تازی و لغات قبائل.
و گاهی لغت بر جمیع اقسام علوم عربیه
اطلاقصدور کلام از گوینده بدون قید یا شرطی را اطلاق گویند
می شود.
[۱۱] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۳۱۱.


پانویس


 
۱. لسان العرب، ذیل «لغا»، ج۱۵، ص۲۵۰.    
۲. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۳۱۱.
۳. الصحاح چاپ دارالکتاب العربی، مصر، ج۶، ص۲۴۸۴.    
۴. لغت نامه دهخدا، ماده «لغت».
۵. لسان العرب ماده «لغا».    
۶. الکلیات (ابی البقاء الحسینی الکفوی الحنفی)، چاپ تهران، ۱۲۸۶ هـ.ق، ص۲۹۲.
۷. کشاف اصطلاحات الفنون، چاپ مکتبه خیام ـ تهران، ج۲، ص۱۳۱۱.
۸. المنجد چاپ بیروت، ص۷۲۶.
۹. کلیات ابی البقاء، ص۲۹۲.
۱۰. اساس الاقتباس، چاپ دانشگاه تهران، ص۵۹۵.
۱۱. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۳۱۱.


منبعجابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵-۱۶.جعبه ابزار