وکیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجریء آن‌که کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنان‌که از متون فقهی استفاده می‌شود، وکیل نایب در
تصرفبه هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعی است تصرف در آن مال گفته میشود
را گویند.


معنی اصطلاحی وکیلدر لسان آورد: «وکیل الرجل الذی یقوم بأمره سمی وکیلا لان موکله قد وکل الیه القیام بأمره فهو موکول الیه الامر فعیل بمعنی مفعول».
[۲] شرح لمعه، ج۲، ص۱۱.
[۳] حدائق الناضره، ج۵، ص۴۳۲.


پانویس


 
۱. لسان العرب، ماده «وکل»، ج۱۱، ص۷۳۶.    
۲. شرح لمعه، ج۲، ص۱۱.
۳. حدائق الناضره، ج۵، ص۴۳۲.

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۸۳.
جعبه ابزار