پیامبر اسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیامبر
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله می‌باشد و از وجود مبارک آن حضرت در بابهاى ، ، ،
حجحج یکی از فروع دین است
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
و
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
سخن رفته است .


معرفی شخصیت پیامبر اسلامپیامبر اسلام صلّى اللّه علیه وآله، برگزیده‌ی همه‌ی برگزیدگان
جهانجهان همان عالَم (به فتح لام) می‌باشد و عالم کلمه‌ای عربی است
هستى و
افضلاز عنوان افضل، در بسیارى از باب‌ هاى فقهى- اعم از عبادات، معاملات و احکام- یاد شده است
جمیع
پیامبرانپیامبران به برگزیدگان الهی و صاحبان منصب نبوت می‌گویند و از این عنوان در بابهای طهارت، صلات، صوم، تجارت، نکاح و حدود سخن گفته شده است
الهى است که علاوه بر برخوردارى از امتیازات و شئون ثابت براى نوع
پیامبرانپیامبران به برگزیدگان الهی و صاحبان منصب نبوت می‌گویند و از این عنوان در بابهای طهارت، صلات، صوم، تجارت، نکاح و حدود سخن گفته شده است
و نیز علیهم‌السّلام، از امتیازات و شئون ویژه‌اى برخوردار است.

احکام مرتبط با پیامبر اسلام۱)
اعتقاداعتقاد به معنی باور قلبی داشتن است
به برترى رسول خدا صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله بر دیگر ،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.
۲) به
نبوّتاصل نَبُوّت، یعنی باور به اینکه خدا برای رساندن سخن خود به انسان، پیامبرانی را از میان خود آنان برگزیده‌است
آن حضرت از
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
و
انکارنفی چیزی و همچنین اظهار ناخوشایندی نسبت به منکر را انکار می‌گویند و از انکار به مفهوم نخست در بابهای طهارت، قضاء و حدود سخن رفته است
آن موجب
کفر«كفر» به معناى «پوشاندن و پنهان كردن چيزى » مى باشد
و
ارتدادکافر شدن پس از مسلمانی را ارتداد گویند
است.
۳) بر
عبودیتعبودیت، اظهار تذلل و ذلت در برابر ذات اقدس الهی و عبادت خداوند متعال هم نهایت تذلل می‌باشد==مقدمه==برای پی بردن به تاثیر عبادت و نیایش در تهذیب نفوس و پرورش فضائل اخلاقی، قبل از هر چیز باید با مفهوم و حقیقت عبادت آشنا شد
و رسالت پیامبر صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله و نیز فرستادن صلوات بر آن گرامى در
تشهّد تشهّد از اجزاء و واجبات نمازکه بعد از دو سجده رکعت دوم و دو سجده رکعت سوم نماز سه رکعتی و دو سجده رکعت چهارم خوانده می شود
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، واجب است؛ چنان‌ که
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
و صلوات بر آن حضرت پس از
تکبیربه گفتن اللّهُ‌اکبر تکبیر گویند و از آن در باب‌های طهارت، صلات، حج و تجارت سخن رفته است
دوم
نماز میّتنماز میت پس از مراسم غسل و کفن کردن میّت، بر جنازه او نماز مخصوصی خوانده میشود که نماز میّت نام دارد
بنابر قول مشهور،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.
۴) صلوات بر پیامبر صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله هنگام
ذکر‌ذکر، در لغت به معنای یادکردن، گفتن، بیان کردن، یادآوری، به زبان جاری کردن در مقابل صمت و در اصطلاح ياد كردن زبانى و قلبى خداوند است
یا شنیدن یا کنیه‌ی آن حضرت بنابر قول مشهور، است. برخى آن را واجب دانسته‌اند.
۵) نامگذارى فرزند به نام مبارک آن حضرت، مستحب است؛ ولى
جمعجمع معانی زیادی در کاربردهای مختلف دارد که در مقاله ذیل به آن پرداخته می شود
بین نام و کنیه‌ی ایشان (ابوالقاسم) در نامگذارى براى یک فرد،
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
مى‌باشد.
۶)
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
گرفتن در
روزروز در معنای زمان بین طلوع فجر صادق و غروبآفتاب و نیز در معنای مقابل شب به کار رفته است
ولادت (هفدهم ) و
بعثتبعثت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت، مهم‌ترین فراز از تاریخ اسلام است که به عنوان حادثه‌ای بس بزرگ و عظیم نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت انسان‌ها داشته است
(بیست و هفتم
رجبهفتمین ماه قمری که اولین ماه از ماه‌های حرام می باشد و فضیلت زیادی در روایات برای آن یاد شده است ماه رجب می‌باشد و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‏ اند
) و نیز
زیارتزیارت حضور نزد کسی به قصد دیدار او از روی تکریم است
آن حضرت از دور و نزدیک، بویژه پس از فراغت از اعمال
حجحج یکی از فروع دین است
، مستحب مؤکّد ونشانه‌ی تمامیت حج، دانسته شده است.
۷) کشتن
دشنام‌به سب، ناسزا و فحش دشنام گفته می‌شود و از احکام دشنام در بابهاى طهارت، تجارت و حدود سخن گفته‏اند
دهنده‌ی رسول خدا صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله در صورت توانایى و عدم ،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.
۸)
دروغ==تعریف دروغ== دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، برگزیده فرهنگ قرآن، ص۳۶۹
بستن بر رسول اکرم صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله درحال روزه بنابر قول منسوب به مشهور، موجب
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
روزه مى‌گردد.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۱۰، ص۲۵۰.    
۲. جواهر الکلام ج۱۰، ص۲۵۳.    
۳. الحدائق الناضرة ج۱۰، ص۴۰۳.    
۴. الحدائق الناضرة ج۸، ص۲۶۹.    
۵. العروة الوثقی ج۲، ص۶۱۹.    
۶. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۴.    
۷. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۶.    
۸. جواهر الکلام ج۱۷، ص۹۸-۹۹.    
۹. جواهر الکلام ج۲۰، ص۷۹-۸۲.    
۱۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۲۳-۲۲۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۲۹۳-۲۹۴‌.    


رده‌های این صفحه : پیامبر شناسی
جعبه ابزار