کتاب (مکتوب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب از ریشه کتب از زبان عربی می‌باشد.


توضیحات در مورد کتاب

[ویرایش]

کتاب یک اثر چاپی صحافی شده است و مانند نشریات، تحت یک عنوان ثابت، به‌صورت دوره‌ی منتشر نمی‌شود. کتاب مجموعه‌ای از صفحه‎های کاغذی است که متنی روی آن‎ها نوشته شده و در یکی از طرف‌ها به هم بسته شده‌اند و مجلد است. به مجلّدکردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته می‌شود. کتاب در اندازه‌های گوناگون وجود دارد.

اندازه‌های کتاب

[ویرایش]

کتاب در اندازه‌های گوناگون وجود دارد. قطع رحلی، وزیری و جیبی از معروف‌ترین قطع‌های کتاب است.
به صفحه اول هر کتاب جلد و به صفحه بعدی آن آستر بدرقه گفته می‌شود. به اولین برگ از هر کتاب که نام کتاب و نام نویسنده نوشته شده است پیشواز گفته می‌شود.

انواع کتابها

[ویرایش]

کتاب همچنین می‌تواند به صورت دیجیتالی باشد و یا اینکه در قالب بسته‌های نرم‌افزاری ارائه شود.جعبه ابزار