• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
25201 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
991
... كه همه آن را بشناسند. 2- ضرورى دين آن تكاليفى ... موارد را عفو نموده‌اند. 2- رواياتى دلالت بر انحصار در ... مانند عدس، ماش و ارزن. 2- مال التجاره. 3- اسب ماده ... 1- رسيدن به حدّ نصاب. 2- شخص با زراعتش مالك غلات ... و امامت امامان دوازده‌گانه. 2- پرداخت زكات باعث كمك به ...
992
 
993
... اصمعی
994
 
995
 
996
 
997
 
998
 
999
 
1000
 
25201 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
جعبه ابزار