آب باران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب باران همان آب حاصل از ریزش باران است و احکام آن در باب‌هاى طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.


احکام آب باران

[ویرایش]

آب باران از اقسام آب مطلق
[۱] العروة الوثقى ج۱، ص۲۶.
و در حال بارش در حکم آب جاری است؛ یعنى در تماس با نجاست، نجس نمى‌شود، مگر آن که رنگ، بو یا مزه آن تغییر کند.
از این رو، به هنگام بارش باران، مى‌توان چیزهاى نجس را با آن تطهیر کرد.
نوشیدن آب باران و نیز باز کردن کام نوزاد با آن در صورت نبودن آب فرات، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى ج۱، ص۲۶.
۲. العروة الوثقی، ج۱، ص ۸۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص ۵۰۹.    
۴. وسائل الشیعة، ج۲۵، ص ۲۶۵.    
۵. الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۹۲.    


جعبه ابزار