آتش‌افروزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به چهار گروه به عنوان آتش‌افروز اشاره شده است.


اصحاب اخدود

[ویرایش]

آتش افروختن اصحاب اخدود ، برای سوزاندن مؤمنان :
«قتل اصحـب الاخدود؛ النار ذات الوقود؛ اذ هم علیها قعود؛ وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود؛ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید.»
مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال ( آتش )، آتشی عظیم و شعله‌ور! هنگامی که در کنار آن نشسته بودند، و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند (با خونسردی و قساوت ) تماشا می‌کردند! آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند. (اخدود به معنای خندق و گودال بزرگ مستطیلی است. که ستمگران، آن را مملو از آتش کردند و مؤمنان را در آن سوزاندند و به این جهت به اصحاب اخدود معروف شدند.)
جهنم و آتش سوزان الهی کیفر آتش افروزان اصحاب اخدود:
«قتل اصحـب الاخدود؛ النار ذات الوقود؛ اذ هم علیها قعود؛ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنـت ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق.»
مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)، آتشی عظیم و شعله‌ور! هنگامی که در کنار آن نشسته بودند، کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است!

نمرودیان

[ویرایش]

اقدام نمرودیان به سوزاندن ابراهیم علیه‌السّلام در آتش:
«قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابرهیم؛ قالوا حرقوه وانصروا ءالهتکم ان کنتم فـعلین.»
(گروهی) گفتند: «شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می‌گفت که او را ابراهیم می‌گویند.» گفتند: «او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید، اگر کاری از شما ساخته است!»
«وابرهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون؛ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجـیه الله من النار ان فی ذلک لایـت لقوم یؤمنون.»
ما ابراهیم را (نیز) فرستادیم، هنگامی که به قومش گفت: «خدا را پرستش کنید و از (عذاب) او بپرهیزید که این برای شما بهتر است اگر بدانید!
«وان من شیعته لابرهیم؛ قالوا ابنوا له بنیـنا فالقوه فی الجحیم.»
و از پیروان او ابراهیم بود؛ ( بت‌پرستان ) گفتند: «بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنّمی از آتش بیفکنید!»

همسر ابی لهب

[ویرایش]

سخن چینی و آتش افروزی همسر ابی لهب بین مردم و بر ضد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم :
«وامراته حمالة الحطب؛ فی جیدها حبل من مسد.»
و (نیز) همسرش، در حالی که هیزم‌کش ( دوزخ ) است، و در گردنش طنابی است از لیف خرما ! (برداشت بر این اساس است که «حمالة الحطب»، کنایه از سخن چینی بین مردم و نقل اخبار پیامبر برای مشرکان باشد.)

یهود

[ویرایش]

یهود ، همواره در تلاش برای آتش افروزی و فتنه‌گری بر ضد مسلمانان :
«و قالت الیهود ید الله مغلولة... کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله...»
و یهود گفتند: «دست خدا (با زنجیر ) بسته است.» دستهایشان بسته باد! و بخاطر این سخن، از رحمت (الهی) دور شوند! بلکه هر دو دست ( قدرت ) او، گشاده است؛ هرگونه بخواهد، می‌بخشد! ولی این آیات ، که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می‌افزاید. و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در زمین ، تلاش می‌کنند؛ و خداوند، مفسدان را دوست ندارد.
یهود، ناکام از آتش افروزی‌های خود بر ضد مسلمانان:
«و قالت الیهود ید الله مغلولة... کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله...»
خدا، خاموش کننده آتش افروزی و فتنه‌گری یهود بر ضد مسلمانان:
«و قالت الیهود ید الله مغلولة... کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله...»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات راغب، ذیل اخدود.    
۲. بروج/سوره۸۵، آیه۴ - ۸.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۴ - ۶.    
۴. بروج/سوره۸۵، آیه۱۰.    
۵. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۰.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۸.    
۷. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۱۶.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۸۳.    
۹. صافات/سوره۳۷، آیه۹۷.    
۱۰. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۱۱. مسد/سوره۱۱۱، آیه۴.    
۱۲. مسد/سوره۱۱۱، آیه۵.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۱۴. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۱۵. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش‌افروزان».جعبه ابزار