آتش بس (فرهنگ قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم خود آتش بس نیامده است اما از مفاهیم دیگری استفاده می شود.


تعریف

[ویرایش]

آتش بس، پيمان ترك جنگ به طور محدود و موقّت است.
[۱] جواهرالكلام، ج۱۲، ص۲۹۲.
كه در عربى با واژه‌هاى «هدنه» و «مهادنه» از آن ياد مى‌شود. در قرآن اين لفظ نيامده است، بلكه از مفاهيمى مانند ماههای حرام و معاهدات موقت مثل صلح حدیبیه آتش‌بس استفاده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالكلام، ج۱۲، ص۲۹۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش بس».    جعبه ابزار