آتش زنه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آفرینش آتش از درخت سبز اشاره شده است.


پدید آورنده آتش زنه

[ویرایش]

خدا ، پدید آورنده آتش زنه از درخت سبز:
«الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون»
همان کسی که برای شما از درخت سبز ، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش می‌افروزید!» (مقصود از «نار» در آیه، به قرینه «توقدون» آتش زنه است.)
«افرءیتم النار التی تورون؛ ءانتم انشاتم شجرتها‌ام نحن المنشئون»
آیا درباره آتشی که می‌افروزید فکر کرده‌اید؟! آیا شما درخت آن را آفریده‌اید یا ما آفریده‌ایم؟!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۸۰.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۱.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش زنه».جعبه ابزار