آرامش ابراهیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از نعمتهای الهی آرامش داشتن است که طبق آیات قرآن حضرت ابراهیم هم بر اثر ایمان احساس آرامش داشتند.


دلیل آرامش ابراهیم

[ویرایش]

۱.احساس آرامش قلبی ابراهیم علیه‌السّلام بر اثر ایمان به خدای یکتا بوده است.
وکیف اخاف مآ اشرکتم ولاتخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطـنا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون؛ الذین ءامنوا ولم یلبسوا‌ایمـنهم بظلم اولـئک لهم الامن...
۲.ابراهیم علیه‌السّلام پس از شناخت رسولان الهی هم آرامش قلبی به دست آورد.
و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلما قال سلم... ؛ فلما رءا ایدیهم لاتصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لاتخف انا ارسلنا الی قوم لوط؛ فلما ذهب عن ابرهیم الروع...
ابراهیم از خداوند جهت اطمینان یافتن خودش، درخواست مشاهده احیای مردگان را کرد.
واذ قال ابرهیم رب ارنی کیف تحی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولـکن لیطمـئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک...


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۸۱.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۸۲.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۷۰.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۷۴.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۶۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آرامش ابراهیم»جعبه ابزار