آرزوهای متخلفان از جهاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر جنگ های زمان پیامبر صلی الله علیه و آله عده ای به جنگ نمی رفتند و از فرمان خدا و پیامبرش تخلف می کردند، قرآن کریم در مورد آنان می فرماید که آنها بعد از دیدن پیروزی مسلمانان آرزوی بودن با آن ها می کردند.


همراهی با مجاهدان

[ویرایش]

متخلفان از جهاد، آرزومند همراهی با مجاهدان پس از مشاهده آثار پیروزی آنان هستند.
و ان منکم لمن لیبطئن... ؛ و لئن اصبکم فضل من الله لیقولن... یلیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما.در ميان شما افرادي (منافق) هستند كه هم خودشان سستند و هم ديگران را سست مي‌نمايند....؛و اگر غنيمتي به شما برسد، درست مثل اينكه هرگز ميان شما و آنها مودت و دوستي نبوده، مي‌گويند: اي كاش ما هم با آنها بوديم و به رستگاری و پيروزي بزرگي نائل مي شديم! (مقصود از «فضل من الله» در آیه، به قرینه این که آیات درباره جنگ است، احتمال دارد پیروزی باشد.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۷۲.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار