آشتی بین مؤمنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر اسلام توصیه شده که بین برادران مومن خود ارتباط و آشتی برقرار کنید.


اهمیت آشتی و صلح

[ویرایش]

الف)آشتی بین مؤمنان، امری مهم و ارزشمند است که قرآن هم به آن اشاره کرده است.
... واصلحوا ذات بینکم...
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم...
ب)مسؤولیت مؤمنان برای آشتی بین خود با از بین بردن زمینه‌های درگیری و اختلاف بر عهده همه است.
ولاتجعلوا الله عرضة لایمـنکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم.
واصلحوا ذات بینکم... ان کنتم مؤمنین.
ج)پیروی از گام‌های شیطان ، مانع آشتی بین مؤمنان می شود.
یـایها الذین ءامنوا ادخلوا فی السلم کافة ولاتتبعوا خطوت الشیطـن انه لکم عدو مبین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۲. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۰.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۲۴.    
۴. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آشتی بین مؤمنان»جعبه ابزار