آوارگی بنی نضیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز مصادیق آوارگی ،آوارگی بنی نضر بوده که به فرمان خداوند هم انجام گرفت.


آواره کردن یهود بنی نضیر

[ویرایش]

آواره کردن یهود بنی نضیر به فرمان الهی بوده است.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتب من دیرهم لاول الحشر... • و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا.... (مقصود از «اهل کتاب» طبق شان نزول، یهود بنی نضیر است.)
آواره شدن بنی نضیر از کاشانه خود، کیفر مخالفت آنان با خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بوده است.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتب... • ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم... • ذلک بانهم شاقوا الله و رسوله.... (مفسران آیات فوق را در رابطه با یهودیان بنی نضیر ذکر نموده‌اند.)


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه۲حشر     .
۲. مجمع البیان، ذیل آیه۳حشر     .
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۴. حشر/سوره۵۹، آیه۳.    
۵. مجمع البیان، ذیل آیه۲-۴حشر     .
۶. حشر/سوره۵۹، آیه۲ - ۴.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آوارگی بنی نضیر»جعبه ابزار