آوارگی در راه خدا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآوارگی در راه خدا مورد پسند خداوند است که این کار ثمراتی دارد.


مزد آواره شدن در راه خدا

[ویرایش]


← بخشش گناهان


آواره شدن در راه خدا، سبب بخشش گناهان و ورود به بهشت می شود.
... فالذین هاجروا و اخرجوا من دیرهم و اوذوا فی سبیلی و قتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم و لادخلنهم جنت تجری من تحتها الانهر ثوابا من عند الله...

← جزء راستگان


آوارگی به جهت طلب فضل الهی و خشنودی او و نصرت خدا و رسول ، سبب قرار گرفتن در زمره راستگویان می گردد.
... الذین اخرجوا من دیرهم و امولهم یبتغون فضلا من الله و رضونا اولئک هم الصادقون.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۵.    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۸.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آوارگی در راه خدا»جعبه ابزار