آوارگی ساکنان مکه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از دلایل آوارگی ساکنان مکه که گناهی بزرگ هم شمرده شده اعتقاد به خداوند بوده است.


آواره کردن ساکنان مکه

[ویرایش]

آواره کردن ساکنان مکه، گناهی بزرگ شمرده شده است.
یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله...
اخراج ستمگرانه مسلمانان صدر اسلام از زادگاهشان (مکه) به جرم اعتقاد آنان به یگانگی خداوند بوده است.
الذین اخرجوا من دیـرهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا... الله.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۴۰.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی ساکنان مکه »جعبه ابزار