آیات سلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مربوط به صلح و آشتی را آیات سلمی گویند.


معنای لغوی سلم

[ویرایش]

" سِلم " ( بر وزن علم ) به معناى صلح و مسالمت و آشتى است . " سَلم " ( بر وزن عقل ) نیز به معناى صلح و سازش آمده است .

معنای اصطلاحی سلم

[ویرایش]


← معنای مشهور


آیات متعددى در قرآن وجود دارد که به مسئله صلح و آشتی ( سلم ) پرداخته است . این بخش از آیات را "آیات سلمى " مى نامند.

← معنای غیر مشهور


برخى گفته اند: منظور از آیات سلمی، آیاتى است که به هنگام صلح نازل شده است، هر چند محتوا و مفهوم آن راجع به صلح نباشد؛ مانند آیه ۳۰ سوره رعدکه در حدیبیه به هنگام صلح نازل شد.

مصادیق آیات سلمی

[ویرایش]

مانند:
۱. " یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فى السلم کافّة و لاتتّبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! همگى در صلح و آشتى درآیید! و از گام هاى شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست ".
در این آیه، خداوند تمام مؤمنان جهان را به صلح و آشتى و آرامش دعوت مى کند و جنگ را از خطوات و گام هاى شیطان مى شمرد.
۲. " و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل على الله انه هو السمیع العلیم ؛ و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآى و بر خدا توکل کن که او شنوا و دانا است ".
۳. " ...ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمناً... ؛ به کسى که اظهار صلح و اسلام مى کند، نگویید مسلمان نیستى !.
۴. و نیز آیات ۹۰ و ۱۲۸ سوره نساء، آیه ۲۰۵ سوره بقرهو آیه ۹ سوره حجرات.

مفهوم آیات سلمی

[ویرایش]

مفاد و مفهوم این آیات این نیست که مسلمانان آمادگى جنگى خود را از دست بدهند تا دشمن تشویق به تهاجم گردد. و نیز به این معنا نیست که صلح ذلیلانه و از موضع ضعف را توصیه کند؛ چرا که این هر دو از عوامل جنگ است، نه صلح ریشه دار و عادلانه.

مستندات مقاله

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۲۹۹-۳۰۰.
مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن , روش تازه‌اى درتفسیر موضوعى قرآن، ج۱۰، ص۳۶۱-۳۷۲.
طباطبایی، محمد حسین، قرآن دراسلام، ص۱۶۹.
رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۶.
مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن، ج۵، ص ۲۱۴-۲۱۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رعد/سوره۱۳، آیه۳۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۰۸.    
۳. انفال/سوره۸، آیه۶۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۹۴.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۹۰.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱۲۸.    
۷. بقره/سوره۴، آیه۲۰۵.    
۸. حجرات/سوره۴۹، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

[http://islamicdoc.org/estelahnameh/estel.php?code_vag=۲۳۴۴&tittel=۲&name_vag=%D۸%A۲%D۹%۸A%D۸%A۷%D۸%AA%۲۰%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۹%۸A&code_bek=۲۳۴۴
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.]جعبه ابزار