ابوالحسن روح بن عبدالمومن هذیلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن روح بن عبدالمومن هذیلی بصری (م ۲۳۳ هـ)، از اصحاب یعقوب حضرمی بوده و علم قرائت را از او فرا گرفته است و دیگران هم از او آموخته‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن روح بن عبدالمومن بن قرة بن خالد هذیلی بصری، اهل بصره و از اصحاب یعقوب حضرمی بود و علم قرائت را نزد او فرا گرفت.
افرادی چون احمد بن یزید حلوانی، ابوطیّب بن حمدان و ابوبکر محمد بن وهب ثقفی از هذیلی علم قرائت آموختند. ابوالحسن از محمد بن دینار و حماد بن یزید روایت کرد و راویانی مانند بخاری و اسحاق بن عاصم رازی از او روایت نمودند.
ابن‌حبان وی را در زمره ثقات ذکر کرده است.

تاریخ وفات

[ویرایش]

منابع، وفات روح بن عبدالمومن را در سال ۲۳۳ هـ و یا با کمی اختلاف ذکر کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

کتاب وقف التمام اثر روح بن عبدالمومن است.
دیگر منابع:
[۱۱] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۴، ص۶۸.
[۱۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲۶، ص۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۲۴۴.    
۲. ابن‌جزری، محمد بن محمد، غایة النهایه، ج۱، ص۲۸۵.    
۳. ابن‌خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۶، ص۳۹۱.    
۴. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۷، ص۷۹.    
۵. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۹، ص۲۴۷.    
۶. ابن‌حبان، محمد بن حبان، الثقات، ج۸، ص۲۴۴.    
۷. صفی‌الدین خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصة تذهیب تهذیب الکمال، ج۱، ص۱۱۸.    
۸. عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، ج۱، ص۲۱۱.    
۹. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۵۶.    
۱۰. بخاری، اسماعیل بن ابراهیم، التاریخ الکبیر، ج۳، ص۳۱۰.    
۱۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۴، ص۶۸.
۱۲. ابن‌ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۳، ص۴۹۹.    
۱۳. ابن‌حبان، محمد بن حبان، المجروحین، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۴. سهمی، حمزة بن یوسف، تاریخ جرجان، ص۴۴۹.    
۱۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲۶، ص۹۹.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۳۷، برگرفته از مقاله «ابوالحسن روح بن عبدالمومن هذیلی».جعبه ابزار