ابوخلاّد حکم بن حکیم صیرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوخلاّد حکم بن حُکیم صیرفی اسدی کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوخلاّد حکم بن حُکیم صیرفی اسدی کوفی، اهل کوفه و از راویان و اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) به شمار می‌رفت.
او از راویان امامی‌مذهب و مورد اعتماد بود و افرادی چون ابن‌سماعه، صفوان بن یحیی و محمد بن ابی‌عمیر از وی روایت می‌کردند.
علامه حلی از ابن‌عقده نقل کرده که ایشان با حکم بن حُکیم ابن اخی خلاّد متحد است.
از جمله آثار او کتاب الحدیث می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منبع زیر مراجعه شود.
[۱۵] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۸، ص۴۰۴.
[۱۶] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۳۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۶۵.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۷۱.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۸۵.    
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۳، ص۳۵۲.    
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۳۷.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۲.    
۸. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۳۷.    
۹. سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۶، ص۲۰۸.    
۱۰. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۱۳۹.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۳۰.    
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۱۷۵.    
۱۳. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۴. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۳۸.    
۱۵. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۸، ص۴۰۴.
۱۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۲۰.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۹۰، برگرفته از مقاله «ابوخلاّد حکم بن حُکیم صیرفی».جعبه ابزار