ابومحمد حرب بن اسماعیل سیرجانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد حرب بن اسماعیل بن محمد سیرجانی کرمانی حنظلی (حدود ۱۹۰-۲۸۰ هـ)، از فقها و قضات اهل‌سنت در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد حرب بن اسماعیل بن محمد سیرجانی کرمانی حنظلی، ابن‌ندیم او را از کلابیه، پیروان عبدالله بن محمد بن کلاب قطان شمرده است. وی در قرن سوم می‌زیست و برای کسب علوم به سفرهایی دست زد.
کرمانی شاگرد احمد بن حنبل بود و از او و افرادی چون ابوولید طیالسی، اسحاق بن راهویه، سعید بن منصور و ابوعبید قاسم بن سلاّم روایت کرده و قاسم بن محمد کرمانی، عبدالله بن اسحاق نهاوندی و ابوبکر خلاّل از وی روایت نموده‌اند.
حرب فقیه شهر خود بوده و سلطان وقت او را برای اموری چون قضاوت منصوب کرده بود.

آثار

[ویرایش]

السنة والجماعه و المسائل آثار حرب بن اسماعیل است که برخی این کتاب را نفیس‌ترین کتاب حنابله ذکر کرده‌اند.

تاریخ وفات

[ویرایش]

حرب بن اسماعیل پس از حدود نود سال حیات، در سال ۲۸۰ هـ درگذشت، پس باید در حدود ۱۹۰ هـ زاده شده باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۲۴.    
۲. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۱۴۱.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۰، ص۳۳۰.    
۴. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۲، ص۳۰۹.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۲۴۵.    
۶. ابن‌ابی‌یعلی، محمد بن محمد، طبقات الحنابله، ج۱، ص۱۴۵.    
۷. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۲۴.    
۸. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۲۶۴.    
۹. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۲۴۵.    
۱۰. ابن‌عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، طبقات الحفاظ، ص۲۷۴.    
۱۲. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، مختصر تاریخ دمشق، ج۶، ص۲۶۴.    
۱۳. ابن‌ابی‌حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۳، ص۲۵۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۴۴، برگرفته از مقاله «ابومحمد حرب بن اسماعیل سیرجانی».جعبه ابزار