اتحاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتّحاد به معنی یکی بودن دو چیز یا بیشتر به لحاظ جنس، مکان، زمان و مانند آن را گویند. از آن در باب‏های صلات، حج و تجارت سخن رفته است.


آثار اتحاد

[ویرایش]

اتّحاد آثاری دارد که بدان اشاره می‏شود:
۱ - سقوط اذان و اقامه
۲ - متعدد نشدن کفاره
۳ - ثبوت ربا
۴ - ثبوت اول ماه

سقوط اذان و اقامه

[ویرایش]

از شرایط ساقط شدن اذان و اقامه نماز جماعت دوم که پس از نماز جماعت اول برپا شده است، اتّحاد عرفی مکان دو نماز جماعت است.

متعدد نشدن کفاره احرام

[ویرایش]

اگر مُحرم در یک زمان و یک مکان چند لباس از یک نوع مانند چند پیراهن یا چند شلوار بپوشد یا چند نوع عطر بزند، دادن یک بار کفاره کفایت می‏کند.
نیز بنا بر قولی پوشیدن چند لباس از چند نوع مانند چند پیراهن و شلوار در یک زمان و مکان موجب تعدّد کفاره نیست.
[۴] مهذّب الاحکام ج۱۳، ص۳۴۹-۳۵۰.


ثبوت ربا

[ویرایش]

از شرایط تحقّق ربا در معاملات، اتّحاد جنس کالا و بهای آن است.

ثبوت اول ماه قمری

[ویرایش]

شهر هایی که به لحاظ افق باهم متحدند، رویت هلال ماه در هریک از آنها موجب ثبوت آن در دیگر شهرها می‏شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۴۵-۴۶.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۴۱۸.    
۳. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۳۵.    
۴. مهذّب الاحکام ج۱۳، ص۳۴۹-۳۵۰.
۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۳۶-۳۳۸.    
۶. تکملة العروة الوثقی ج۱، ص۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۴۱-۲۴۲.    جعبه ابزار