اتقان المقال فی احوال الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:شیخ محمد طه نجف (م۱۳۲۳ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

در این اثر، اقوال بیشتر اصحاب نظر و رجالی شیعه مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، علامه حلی، سید بن طاووس، شهید ثانی، برقی، فاضل استرآبادی و فاضل تفرشی جمع آوری و نقل گردیده است. کتاب به سه قسمت: ثقات، حسان و ضعفا، تقسیم شده است. مؤلف در باره هر یک از راویان این سه قسمت به طور جامع و مفصل بحث کرده است. این اثر به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب، به کوشش المطبعه العلویه،‌در نجف به سال ۱۳۴۰ ق انتشار یافته است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار