اجماع اجتهادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع اجتهادی، اجماع استنباطی ، یا اجماعِ کشف شده از راه حدس و استنباط می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

اجماع اجتهادی به این معنا است که فقیه از راه حدس و گمان و به کمک قرینه‌ای، اتفاق نظر فقها را در مسئله‌ای فقهی، استنباط کند و حدس خود را محور قرار داده و ادعای اجماع نماید.
[۱] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۰۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجماع اجتهادی».جعبه ابزار