اجماع عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع عملی اتّفاق عملی مجتهدان بر مسأله‌ای اصولی است که سیره هم نامیده می شود.


تعریف اجماع عملی

[ویرایش]

اجماع عملی عبارت است از اتّفاق عملی مجتهدان در مسأله‌ای اصولی؛ به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسأله اصولی استناد و اعتماد کنند مانند اجماع عملی بر تمسّک به استصحاب در ابواب مختلف فقه. از اين عنوان در اصول فقه سخن رفته است.
اجماع عملی تنها در مسائل اصولی و يا قواعد فقهی که در طريق استنباط احکام شرعی واقع می‌شوند کاربرد دارد نه در فروع فقهی؛ زيرا در مسائل فرعی مجتهد با غير مجتهد يکسان است، و اجماعی که از ادلّه به شمار می‌رود اجماع مجتهدان به عنوان مجتهد می ‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. القواعد الفقهیة (مکارم) ج۱، ص۱۱۷.    
۲. کتاب الطهارة(امام خمینی) ج۳، ص۳۲۴.    
۳. فوائد الاصول ج۳، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۷۸.    


رده‌های این صفحه : اجماع
جعبه ابزار