اجماع محصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع محصّل اجماع به دست آمده با جستجو توسّط فقیه را گویند که در مقابل اجماع منقول می باشد.


تعریف اجماع محصل

[ویرایش]

در اجماع محصّل، فقيهی که ادّعای اجماع می ‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در يک مسأله تحصيل می‌نمايد. از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.

حجیت اجماع محصل

[ویرایش]

اجماع محصّل برای فقيهی که بدان دست يافته، حجّت است؛ مشروط به اين که از راهی که نزد او معتبر است، آن را تحصيل کرده باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه،ج۲، ص۹۵-۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۲۷۸    


رده‌های این صفحه : اجماع
جعبه ابزار