اجماع منقول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع منقول که مقابل اجماع محصّل می‌ باشد، اجماعی است که فقیه، خود، بدان دست نيافته، بلکه فقيهی ديگر- که آن را به دست آورده- بدون واسطه يا با واسطه برای وی نقل کرده است. از آن در اصول فقه، مبحث حجج و امارات سخن رفته است.


حجيّت اجماع منقول

[ویرایش]

اجماع منقول اگر به خبر متواتر نقل شده باشد يعنی تعداد زيادی از فقها اجماع را تحصيل نموده و آن را برای فقيهان ديگر نقل کرده باشند، حجيّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل است، ولی اگر به خبر واحد نقل شده باشد که يک يا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصيل نموده (اجماع مستفيض) و آن را برای ديگران نقل کرده‌اند در حجيّت و اعتبار آن اختلاف است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قيدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول فقه ج۲، ص۱۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص ۲۸۰.    جعبه ابزار