احادیث نزول قرآن (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحادیث نزول قرآن، روایات مربوط به کیفیت، زمان و مکان نزول آیات قرآن را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

منظور از «احادیث نزول قرآن» احادیثی است که از نزول قرآن یا کیفیت یا تاریخ آن سخن می‌گویند.

منابع احادیث نزول قرآن

[ویرایش]

این گونه احادیث را در این منابع می‌توان یافت:
۱. الکافی ، محمد بن یعقوب کلینی ، ج۲، ص۶۲۸؛
۲. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السّلام، ص۶۰ -۶۱؛
۳. تهذیب الاحکام ، محمد بن حسن طوسی ، ج۴، ص۱۹۴؛
۴. بحار الانوار ، محمد باقر مجلسی ، ج۱۸، ص۲۰۶ و ج۲، ص۳۹؛
۵. الجامع الصحیح ، بخاری ، باب بدءالوحی؛
۶. المستدرک ، حاکم نیشابوری ، کتاب التفسیر، باب ما انزل القرآن جملة واحدة، ج۲، ص۲۲۲ و ۲۲۳؛
۷. فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، ابن حجر عسقلانی ، کتاب فضائل القرآن، باب نزول وحی، ج۹، ص۵؛
۸. البرهان فی علوم القرآن ، بدرالدین زرکشی ، ج۱، ص۲۰۶ - ۲۰۸؛
۹. الاتقان فی علوم القرآن ، سیوطی ، ج۱۶، ص۱۲۹ - ۱۳۳؛
۱۰. مناهل العرفان فی علوم القرآن ، محمد عبدالعظیم زرقانی ، ص۳۶ - ۴۰؛
۱۱. مروج الذهب ، علی بن حسین مسعودی ، ج۲، ص۲۸۲؛
۱۲. الطبقات الکبری ، محمد بن سعد بن منیع زهری ، ج۱، ص۱۹۶.
[۱] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص (۱۰۱-۲۲۴).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص (۱۰۱-۲۲۴).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «احادیث نزول قرآن».    جعبه ابزار