ادله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شرعی (واقعی) ادله نامیده می شود.


ادله در لغت

[ویرایش]

ادله ، جمع دلیل و در لغت به معنای مرشد و راهنما است .

ادله در اصطلاح اصولیون

[ویرایش]

در اصطلاح اصولی ها ، دلیل به چیزی گفته می شود که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد ؛ به بیان دیگر ، وسیله ای است که مجتهد را - وجدانا" یا تعبدا" - به حکم واقعی می رساند .
این تعریف شامل ادله قطعی و ظنی معتبر ( امارات ) می گردد ، اما اصول عملی را در بر نمی گیرد ، زیرا این اصول به منظور تعیین وظیفه عملی مکلف در حالت شک به کار می رود . برخی از اصولی ها حکم شرعی را اعم از حکم واقعی و ظاهری معنا کرده اند .
[۱] صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۱.


مستندات مقاله

[ویرایش]

نائيني، محمدحسين، اجودالتقريرات، ج۱، ص۳.
بهبهاني، محمدباقربن محمد اكمل، الفوائدالحائرية ،ص۴۹.
عزيز برزنجي، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج۱، ص۲۴.
فضلي، عبد الهادي، مبادى اصول الفقه، ص۱۷.
جرجاني، محمد بن علي، كتاب التعريفات، ص۴۶.
صدر، محمدباقر، دروس فى علم الاصول، ج۱، ص۷۲.

منبع

[ویرایش]

سایت مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار