ام حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامِ‏ حسن ، فرزند امام مجتبی علیه السلام هست.


مادر امِ‏ حسن

[ویرایش]

مادرش امِ‌ بشیر یا ام‏ بشر
[۱] تنقيح المقال ج۱، ص۱۰۳.
[۲] وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
دختر ابی مسعود انصاری
[۳] معالى السبطين ج۲، ص۲۳۵.
یا خزرجی
[۵] المجدى، ص۱۹.
[۶] معالى السبطين ج۲، ص۲۳۶.
است.
برخی نیز، مادر او را ملیکه -ملکه‏-، دختر احنف بن قیس دانسته ‏اند.
[۷] لباب الانساب، ج۱، ص۳۴۴.


سرانجام امِ‏ حسن

[ویرایش]

به گفته برخی از معاصرین، وی همراه مادر، برادران خود قاسم و احمد و خواهرش امُ‌ الخیر با امام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا آمد
[۸] تنقيح المقال ج۱، ص۱۰۳.
[۹] وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
و هنگام غارت خیمه ‏های سیّدالشهداء علیه السلام زیر دست و پای مهاجمین بی‏رحم به شهادت رسید.
[۱۰] معالى السبطين ج۲، ص۲۳۵.

ولی در منابع پیشین از او به عنوان شهید یاد نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تنقيح المقال ج۱، ص۱۰۳.
۲. وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
۳. معالى السبطين ج۲، ص۲۳۵.
۴. ارشاد ج۲، ص۲۰.    
۵. المجدى، ص۱۹.
۶. معالى السبطين ج۲، ص۲۳۶.
۷. لباب الانساب، ج۱، ص۳۴۴.
۸. تنقيح المقال ج۱، ص۱۰۳.
۹. وسيلة الدارين، ص۲۴۷.
۱۰. معالى السبطين ج۲، ص۲۳۵.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۸.جعبه ابزار