• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باغ‌های انبوه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباغ یکی از نعمت‌های خداوند است که طبق آیه قرآن خداوند توسط آن انسان را کمک می‌کند.با ریزش باران، از سوی خداوند، باغ‌هایی پوشیده از درخت به وجود می‌آید:
وانزلنا من المعصرت ماء ثجاجا... • لنخرج به حبا و نباتا• و جنت الفافا.
و از ابرهاى باران‌زا آبى فراوان نازل كرديم، تا به وسيله آن دانه و گیاه بسيار برويانيم، و باغ‌هايى پر درخت!

الفاف به گفته راغب در مفردات اشاره به این است درختان این باغ‌ها به قدری زیاد و انبوه است که به یکدیگر پیچیده شده
در حقیقت در این دو آیه به تمام مواد غذایی که انسان و حیوان از آن استفاده می‌کنند، و از زمین روید، اشاره شده است، زیرا قسمت مهمی از آنها را دانه‌های غذایی تشکیل می‌دهد (حبا) و قسمت دیگری سبزیجات و ریشه‌ها است (و نباتا) و بخش دیگری نیز میوه‌ها می‌باشد (و جنات).
درست است که در این دو آیه تنها همین سه منفعت بزرگ برای نزول باران ذکر شده، ولی بدون شک منافع باران منحصر به اینها نیست.


انا صببنا الماء صبا... • فانبتنا فیها حبا... • وحدائق غلبا.
ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم، .... و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم، .... و باغ‌های پر درخت،

حدائق جمع حدیقة به معنی باغی است که اطراف آن دیوار و محفوظ باشد، و در اصل به معنی قطعه زمینی است که دارای آب است، این واژه از حدقه چشم گرفته شده که دائما آب در آن جاری است. و از آنجا که اینگونه باغ‌ها معمولا باغهای میوه است می‌تواند اشاره‌ای به انواع میوه‌های بهشتی بوده باشد.
غلب (بر وزن قفل) جمع اغلب و غلباء به معنی گردن کلفت است، و در اصل از ماده غلبه گرفته شده، و در اینجا به معنی درختان بلند و تنومند است.


۱. نبا/سوره۷۸، آیه۱۴ - ۱۶.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم، ج۲۶، ص۲۷.    
۳. عبس/سوره۸۰، آیه۲۵.    
۴. عبس/سوره۸۰، آیه۲۷.    
۵. عبس/سوره۸۰، آیه۳۰.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم، ج۲۶، ص۱۵۰.    فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «باغ‌های انبوه»    جعبه ابزار